Det är lätt att tappa hoppet ibland. När jag ser bekanta sprida artiklar på Facebook om att klimathotet inte är så farligt egentligen. Eller när jag läser att premiärministern i Australien (ett hyfsat modernt land kan man tycka) vill öppna nya kolgruvor. Trots att vi vet att utsläppen av koldioxid är ett av de största klimathoten och leder till global uppvärmning – som i sin tur får en rad följder.

Här är några konsekvenser av uppvärmningen, som vi ser redan nu:
1. Världshaven stiger. Dels på grund av landhöjning – men också på grund av smältande inlandsisar och glaciärer. Smälter isen på t ex Grönland så mycket att ytan blir mörk kommer ytan att dra till sig ännu mer värme och smälta ännu fortare. Har den onda spiralen väl börjat går det inte att vända på förloppet. Jag skrev tidigare om det här.
2. Hälften av allt liv i världshaven är borta. Det finns flera orsaker förstås, men en är ökande temperaturer. När haven värms upp sänks syrehalten i vattnet. Forskning visar att väldigt små förändringar i syrehalten direkt slår ut syrekänsliga djur och organismer och  förändrar faunan drastiskt. Samtidigt har tre miljarder människor har fisk som sin huvudsakliga proteinkälla.
3. Extrema väder blir allt vanligare. Vilken förödelse det orsakar vet exempelvis de som utsattes för orkanen Katrina i sydöstra USA.
4. Större skördar i kalla områden men mindre i varma områden. Fler insektsangrepp på grödan. Läs mer här.
5. Sämre luftkvalitet. Hur det påverkar Kinas befolkning, till exempel, skrev jag om här. Men även i Sverige vet vi att skadliga partiklar i luften leder till ökad sjuklighet och dödlighet i exempelvis hjärt-kärlsjukdomar.
– Risken för att barnens lungfunktion ska utvecklas sämre ökar för varje mikrogram partiklar som tillkommer i luften där barnen vistas, säger Tom Bellander, docent vid arbets- och miljömedicinska enheten på landstinget till dn.se.

Men vad ska man göra då? Själv försöker jag steg för steg leva mer klimatvänligt. Genom att äta mer vegetariskt, slänga mindre mat, åka kollektivt, påverka min bank att spara i hållbara fonder, köpa inredning och kläder second hand eller tillverkat av återvunna material – och inte minst, genom att försöka sprida den kunskap som finns. Genom att demonstrera och skriva på upprop.

Alla insatser räknas. Jag vägrar ge upp.

På söndag samlas vi för att visa världsledarna i Paris att vi är många som bryr oss om miljön. Hoppas jag träffar dig där! Mer info på klimataktion.se.