Meny

Livsstil

Jag har flyttat!

Just nu när detta inlägget går ut sitter jag förmodligen hemma hos min Pappa för första gången på många år. Han har säkert precis hämta upp mig i Malmö för vi ska spendera hela dagen ihop. Jag har inte träffat min pappa på mer än 10 år så det är dags nu att vi får ses igen. Lustigt det där hur livet fungerar, eller vad säger du? Min tro är ju att allt har en mening och vi skulle tydligen inte träffas på många år för att sedan ses nu igen. Hur som helst kommer det att bli spännande & intressant.

mirakel

 

För att gå över till vad rubriken säger har jag faktiskt flyttat nyligen & är nu sambon med en kompis som heter Sandra. Det känns kul & jag är taggad på att börja kalla mig för förortsboende. För ja jag bor just nu i förorten & tror det eller ej men jag trivs som bara den. Har haft lite panik för att flytta ut från Sthlm city, då jag under största delen av mitt liv i Sthlm har bott på Östermalm/Gärdet. Dock känns det helt rätt faktiskt. Jag bor 5 min från ett naturreservat & det bästa av allt är att det är knäpp tyst här. Så tyst att jag kan höra mitt eget sus & brus i huvudet, underbart ju!
Min meditation går galant på morgonen och jag känner mig mera avslappnad än någonsin. Dessutom har jag mera plats för att jobba, vara kreativ & skapa min egen framtid på.
Ang flytten så är det ingen som hänt utan jag har fortfarande kontakt med min gamla sambo & vi är fortfarande bästa vänner. Han kommer alltid att finnas i mitt liv så länge ödet tillåter. Han hjälpte till och med mig att flytta & det är jag otroligt tacksam över. Han är en fantastisk människa & jag är honom 5 år tacksam för vår tid. Nu är det dags för nya äventyr & livet har en tendens att öppna nya dörrar när andra stängs.
Ville egentligen bara skriva detta till dig för du kommer få se nya miljöer i bloggen, vloggen och på mina andra sociala medier. Bättre att vara tydlig så att du slipper undra över vad som sker. Allt är bra & livet forsätter framåt. Tack för att du läser mina inlägg. Vi hörs snart igen Puss Maya

Här kan du läsa förra veckans personliga inlägg – tre personliga saker du inte visste om mig


 

 

At the moment when this post goes out I am probably meditating as I always do in the morning. After my meditation I’ll get dressed, eat gluten free waffles & soon meet my dad. He’ll pick me up for us to spend the whole day together. I have not seen my dad for more than 10 years so it’s time now that we see each other again. Funnily how life works, or what do you say? My belief is that everything has a meaning and we where obviously not supposed to meet in many years and then see each other again. Anyway, it will be exciting and interesting.

To go back to what the title says, I have actually moved recently and now I live with a friend Sandra. It feels great and I’m psyched to start calling myself for a suburban residents. For yes, I currently live in the suburbs and believe it or not  I like it like crazy. I have had a little panic to move out of Stockholm city, since I for most of my life lived in Stockholm in a part called Östermalm / Gärdet. However, it feels right. I live 5 minutes from a nature reserve and the best part is that it is silent here. So quiet that I can hear my own noise in my head, wonderful!
My meditation goes splendidly in the morning and I feel more relaxed than ever. Also, I have more space to work, be creative and create my own future on.
About the move nothing has happened. I still have contact with my old partner and we’re still best friends. He will always be in my life for as long as fate allows. He even helped me to move and I am incredibly grateful for that. He is a fantastic person and I’m grateful to him for the five years we shared. Now is the time for new adventures and life has a tendency to open new doors when others close.
Really just wanted to write this to you so that you dont wonder why you see new environments in the blog, vlog and on my other social media. Better to be clear so you do not have to wonder what is happening. Everything is fine and life continues forward. Thank you for reading my post. Talk to you again soon Kiss Maya

 • 0 Kommentarer
 • Lämna en kommentar
Guide

Fördelar med att göra en 3 dagarscleanse!

Nu har jag sedan årskiftet funderat på att göra en tre dagardscleanse för att rensa & låta tarmarna/kroppen vila. Jag har gjort det förr & det har givit mig en outömlig källa av energi dag 2 och framåt. Anledningen till att jag vill göra det just nu är för att jag känner att kroppen behöver & vill det. Lyssnar jag tillräckligt noga på mig själv, mitt inre & mina tarmar förstår jag vad den säger & kan agera enligt det. Så, dags för cleanse!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vad är då några av fördelarna med att göra en cleanse:
Ska du göra en cleanse skulle jag säga att man minimum ska sikta på 3 dagar eller mera. Det tar lite tid för kroppen att komma igång så ge den lite tid och håll ut för att känna av effekterna av din cleanse. Jag börjar känna något redan på dag två & sedan vill jag fortsätta.

 • Boosta din energi – dag två upplever jag vanligtvis en enorm energi boost som håller i sig ganska länge. Fortsätter jag då att bibehålla min hälsosamma kost upplever jag verkligen att energin håller i sig. Levern jobbar ju konstant med att filtrera ut gifter & annat som är inte är bra för oss. En cleanse gör att vi stöttar lever & då kan den ännu bättre utföra sitt arbete.
 • Klarare i huvudet – Då man får riktigt energi av en cleanse & inte energi från en sockerrush resulterar det i att man tänker klarare & blir mera fokuserad. Det har ju visat sig att sambandet mellan kost och hur du mår är stort. Så äter/ dricker du bra kommer du också må bättre psykiskt.
 • Stöttar binjurarna & levern – då man ger kroppen bra näringsämnen genom tex en juicecleanse hjälper man både lever & binjurar att kunna göra sitt arbete bättre.
 • Hjälper dig att komma igång med en hälsosam förändring – En cleanse är ofta en kickstart inför tex en positiv kostförändring, viktförändring eller bara ett hälsosammare liv. I mitt fall är det inför en ännu bättre kosthållning & mera energi, som jag på sistone saknat.
 • Hjälper till att ge din hy lyster – genom att bara äta rent, lätt & näringsrik mat som stöttar kroppen & alla dess organ får man även på köpen en finare hy, vilket är ett stort plus.

Mera tips ang min cleanse kommer. Håll utkik bara! Kärlek Maya


 

 

Almost since the new year I have been thinking about doing one three day cleanse to clear and let my intestines / body rest. I’ve done it before and it has given me an endless source of energy on day 2  & onwards. The reason I want to do the cleanse right now is because I feel that my body needs and wants it. If I listen carefully enough at my belly and my guts, I understand what it trying to tell me and act accordingly. So, time to cleanse!

What are some of the benefits of doing a cleanse:

Boost your energy – day two I usually experience a huge energy boost that lasts for quite some time. If I continue to maintain my healthy diet, I really feel that the energy continues. Our liver works constantly to filter out toxins and other things that are not good for us. A cleanse gives support the liver and then it can better carry out its work.
Think more clearly – since you get real energy from a cleanse and not the energy from a sugar rush it results in thinking clearer and you become more focused. It has shown that the relationship between a good diet and how you feel is a direct link. So eat / drink well & you will also feel better psychologically.
Supports the adrenal glands and the liver – when giving your body good nutrients through a juice cleanse you help the liver and your adrenal glands to do their work better.
Helps you get started with a healthy change – A cleanse is often a kickstart for a positive dietary change, weight change or just a healthier life. In my case it is empowering an even better diet and more energy, which I recently have lacked.
Helps to give you that glow – just by eating clean, light and nutritious food you support the body and all its organs. That in turn will give you a clearer & finer skin, which is a big plus.
I will give you more info on how my my cleanse workout. Love Maya

 • 0 Kommentarer
 • Lämna en kommentar
Livsstil

Tre böcker jag lyssnar på just nu!

När man som jag åker en del tunnelbana och inte gillar att läsa böcker är det perfekt at lyssna på dem. Jag har nämligen laddat hem en av de där apparna där du kan lyssna på böcker & helt plötsligt har jag lyssnat på 2 böcker i veckan & vill bara lyssna på mera.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Böcker jag lyssnar på just nu är Food pharmacy, som handlar om inflammation, tarmflora, onda och goda bakterier, vetenskapliga studier, hypokondri, meta analyser, gurkmeja och antiinflammatorisk mat.  Dessutom förklarat på ett mer lättillgängligt sätt än du någonsin kunnat ana. I boken finns det även massor av super bra antiinflammatoriska recept, som du snart inte kommer att kunna vara utan. Den här boken kunde jag inte sluta lyssna på, då den så klart handlar om ett ämne som jag brinner extra mycket för nämligen hälsa, kost & tarmflora. Mia & Lina är otroligt roliga i sitt sätt att skriva & de belyser allt kring tarmfloran på ett brilliant sätt. Den är boken får ingen missa, då den kommer för alltid att ge dig en förändrad bild av tarmfloran och dess betydelse.

Boken Sälj! med Fredrik Eklund ger råd & inspiration om allt från träning och klädsel till hur du får dina kunder att verkligen gilla och lita på dig. Oavsett om du har titeln försäljare eller inte är Sälj! en bok för dig. Den beskriver det som vi alla ägnar oss åt varenda dag. Du får tips & trix som Fredrik själv använder som allt från ett extra varmt leende för ett bättre bord på krogen, till att övertala femåringen att det är läggdags, eller att få partnern att vilja åka till just ditt drömresemål på semestern. Allt handlar om samma sak. Om du klarar att sälja dig själv, klarar du att sälja vad som helst!
Jag är just nu mitt uppe i denna boken & den peppar mig till att vilja förändra några saker i min vardag bla mina rutiner & att bli ännu mera positiv varje dag. Den här boken är väldigt inspirerande & motiverande. Jag blev ännu mera taggad på att skapa min egen framtid och verkligen sätta igång utan att ödsla tid på tv & annat som kan bli ett onödigt tidsfördriv.

Boken Ibland mår jag inte så bra är skriven av Therese Lindgren, som är Sveriges största youtube stjärna och har vunnit många priser för sin framgångsrika youtube kanal . Boken handlar om hennes psykiska ohälsa, där hon tampas med panik ångest, oro & social fobi. Boken är super bra och jag blev väldigt inspirerad av Therese hur hon starkt varje dag jobba med sina problem. Hon är en sann förebild och jag tycker alla borde lyssna eller läsa hennes bok. Kärlek Maya


 

Since I travel with the underground and do not like to read books, it is perfect to listen to them. I have downloaded one of those apps where you can listen to books and all of a sudden, I have listened to two books a week and just want to listen to more.

Books that I’m listening to right now is Food Pharmacy, which is about inflammation, intestinal flora, good and bad bacteria, scientific studies, hypochondria, meta-analyzes, turmeric and anti-inflammatory food. In addition, explained in a more accessible way than you ever imagined. In the book there are also lots of super good anti-inflammatory recipes, you soon will not be able to be without.  I could not stop listening to this book since the topic is about something I love, namely health, diet and intestinal flora. Mia & Lina are incredibly fun in their way of writing and they illustrate everything about the intestinal flora in a brilliant way. 

The book Sell! by Fredrik Eklund gives advice and inspiration on everything from training and clothing to how to get your customers to really like and trust you. Whether you have the title seller or not Sell! is a book for you. It describes what we all devote ourselves to every day. You’ll get tips and tricks that Fredrik use himself. Anything from an extra warm smile for a better table at the pub, to persuade your five year old that it’s bedtime, or to get your partner to want to go to your dream holiday destination. Everything is about the same. If you can manage to sell yourself, you are able to sell anything!
I am currently in the midst of this book and its motivating me to want to change some things in my everyday. For example my routine and even be more positive every day. This book is very inspiring and motivating. Now I am even more psyched to create my own future and really & get started without wasting time on watching television or other things that can be an unnecessary pastime.

The book Sometimes I do not feel so good is written by Therese Lindgren, that is Sweden’s largest youtube star and has won many awards for her successful YouTube channel. The book is about her mental illness with panic anxiety, anxiety and social phobia. The book is super good and I was very inspired by Therese how she strongly each day works with her problems. She is a true role model and I think everyone should listen to or read her book. Love Maya

 

 • 0 Kommentarer
 • Lämna en kommentar