Meny

Bara för att du är vegan har du inte frikort från att vara medveten konsument!

För någon vecka sedan delade jag ett inlägg om veganer & vegetarianer på min facebook, där rubriken löd precis det som min rubrik lyder att veganer & vegetarianer är inte på något sätt fria från att vara medvetna konsumenter. Jag är själv inte vegan eller vegetarian, men jag förespråkar i allra högsta grad en grön kost för det är mest hållbart för alla. Dock tror jag på lagom av all annan kost, men det är ett helt annat inlägg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En sak som jag uppmärksammat är att det dyker upp fler och fler veganska alternativ till korv, kött osv. Det är dessa livsmedels alternativ som jag vill belysa & uppmärksamma dig på. Om man ska titta utifrån ett hälsomedvetet perspektiv för oss människor är inte dessa substitut på något sätt “rena”, utan ingredienserna i många av de veganska halvfabrikaten är en massa tillsatser. Tillsatser kan vara skadliga för vår kropp & inte minst för miljön.
Sojabönor odlas tex oftas med en massa bekämpningsmedel & behöver en industriell process för att gå från sojaböna till att bli sojaprotein. Vegan eller inte vem vill äta mat som dels behöver industriellt framställas, fyllas med tillsatser eller påverka miljön med bekämpningmedel. Bekämpningsmedel påverkar dessutom även oss människor… Alla människor bör istället satsa på ren mat som odlats fram på ett bra sätt för miljön och oss människor.

Du kanske funderar på att bli vegan & vet inte riktigt var du ska börja/luras en aning av alla dessa företag som erbjuder veganska alternativ. Jag skulle tipsa om att granska allt du äter och läs innehållet oavsett om det är veganskt eller inte. Du behöver inte lära dig allt (förstår att det blir mycket) men försök att lära dig de vanligaste tillsatserna i den mat du oftast äter. Försöker man att intressera sig lite för maten man äter lär man sig lite i taget.

Här nedan kan du hitta relaterade inlägg som kan hjälpa dig i att bli mera medventen vegans konsument:

  • Så här läser du innehållsförteckningen i livsmedel – klick!
  • Här är artikeln som jag refererar till i början – klick!

Vill du rösta fram mig till årets hälsobloggare klicka här – klick!


 

A week ago, I shared a vegan & vegetarian post on my facebook, where the headline said exactly what my headline says that vegans & vegetarians are in no way free from being conscious consumers. I’m not a vegan or vegetarian myself, but I strongly advocate a green diet for it’s most sustainable for everyone. 

One thing that drew my attention is that more and more vegan alternatives to sausage, meat etc are appearing. These are the food options that I want to highlight and pay attention to. If you look at this options in a health-conscious perspective for us people, these substitutes are in no way “pure” & the ingredients in many of the vegan products are with lots of additives. Additives can be harmful to our body and not the least to our environment.
Soybeans are usually grown with a lot of pesticides & need an industrial process to go from soybean to becoming soy protein. Vegan or not who wants to eat food that needs to be industrially prepared, filled with additives or affects the environment with pesticides. Additionally, pesticides also affect humans… All people should instead invest in clean food that is farmed in the best interest for the environment and us people.

You are maybe considering going vegan & you are maybe lost/ fooled by all these companies that offer vegan options. I would suggest reviewing everything you eat and reading the content, whether it is vegan or not. You do not need to learn everything (understand that it will be a lot) but try to learn the most common additions in the food you usually eat. If you try to be interested in the food you eat, you learn a little at a time.

Below you can find related posts that can help you become more aware:

How to read the table of contents in food – click!

Livsstil

Hållbart fiske med Asc + trerätters middag på Kitchen & table

Hej på dig denna lördag! Jag har ett event jag helt glömt bort att berätta om som jag var på för någon vecka sedan, nämligen ett hållbarhets event tillsammans med ASC hållbart fiske. Jag är ju inte vegan, utan äter fisk någon gång i veckan. Dock har jag valt att inte äta fisk för ofta då jag vet för lite om odlad fisk & alla märkningar som finns. Just därför tyckte jag att detta event var intressant att gå på & få träffa representanter från dels ASC, Leröy fisk & skalldjur, hållbahets chefen för Hemköp, WWF representant & hållbarhets chefen för Lidl. Alla dessa aktörer fick jag prata med & jag är inte den som inte vågar ställa de obekväma frågorna som jag har.

kitchentable kitchentable-4 kitchentable-6 kitchentable-10kitchentable-13

Eventet började med en liten presentation från ASC hållbart fiske, där de berättade om deras märkning och vad den står för. Vilka kriterier som behöver mötas för att få använda deras märkning osv. Det är en väldigt bra tanke bakom deras märkning, men de har en lång väg att gå för att göra fisket ännu mera hållbart & framför allt göra fisken 100% säker för oss människor att äta. Nu utgår jag från mina åsikter & det jag menar med säker för oss människor att äta är hur de förebygger sjukommar bland odlad fisk samt vad de matar fisken med för att den ska växa.

Under presentationen berättade de att de inte använder sig av antibiotika längre för att säkerställa att fiskarna håller sig friska utan de vaccinerar fiskarna istället, men då ringer det en ny varningsklocka hos mig. I mina öron är vaccinationen inte det bästa för alla vaccinationer innehåller tungmetaler och ingen vet hur det påverkar oss människor i sin tur när vi sedan ska äta fisken…? Det hon sedan även berättade är att de matar fisken med bla. soja & vete för att fisken ska växa. Frågan jag då ställde till henne var hur påverkar den typen av fisk mat oss? Det fisken äter behöver borde ju sedan göra inverkan på vår kropp… både fiskmats frågan & vaccinations frågan var två frågor jag ställde, men tyvärr hade de inte svar på det. ASC hållbart fiske har endast funnits i några år & deras arbete har bara börjat. Oavsett svar från ASC behöver vi alla fortsätta att ifrågasätta och ge vår syn på saker för att alla företag ska utvecklas. Mina frågor gav kanske ASC något att fundera över i deras framtida arbete & utvecklning. I hope so!

Utöver eventet fick vi även avnjuta en trerätters middag på Kitchen & table Norrmalm, där hållbar kost är något de värnar om. Det gillar jag väldigt mycket och kan absolut rekommendera den restaurangkedjan. Det som jag dock som vanligt känner oavsett var jag äter är att de flesta restauranger har inte tillräkligt med veganska & allergi vänliga desserter… men det ska jag ändra på. En restaurang i taget & Berns är den första!

Se min video från Berns här – klick!


 

I have an event I completely forgot to tell you about, namely a sustainability event together with ASC sustainable fishing. I’m not vegan, I eat fish several times a week. However, I have chosen not to eat fish too often since I don’t know too much about farmed fish & all the labels that are available. For this reason, I thought that this event was interesting because I could meet representatives from ASC sustainable fishing, Leröy Fish & Shellfish, Hemköp Sustainability Manager, WWF Representative & Sustainability Manager for Lidl.

The event began with a small presentation from ASC Sustainable Fishing, where they told us about their labeling and what it stands for. What criteria need to be met to use their labeling, etc. It’s a very good thought behind their labeling, but they have a long way to go to make the fish even more sustainable & above all make the fish 100% safe for us humans to eat. This is my opinions and what I mean to make sure that us humans can eat the fish is how they prevent sickness from farmed fish and what they feed the fish for it to grow.

During the presentation, they told me they did not use antibiotics anymore to ensure that the fishes are healthy but they vaccinate the fish instead but then rings a warning bell for me. Vaccination is not the best choice according to me because they don’t know how this affects us when we then eat the fish …? What she also told me is that they feed the fish with soy & wheat for the fish to grow. The question I then asked her was how does that kind of food affect us? What the fish is eating should then affect our body … both the fish food question and the vaccination question were two questions I asked, but unfortunately, they did not have an answer for it.
ASC sustainable fishing has only been around for a few years and their work has just begun. Regardless of the response from ASC, we all need to continue to question and give our views on things in order for all companies to develop. My questions perhaps gave ASC something to consider in their future work and development. I hope so!

In addition to the event, we also had a three-course dinner at Kitchen & Table Norrmalm, where sustainable food is something they care about. I like that very much and can definitely recommend the restaurant chain. What I, however, as usual, feel when I eat is that most restaurants do not have vegan and allergy friendly desserts … but I will change that. One restaurant at a time! Love Maya

Livsstil

Jag är en bloggare med dyslexi

Detta vet bara mitt X om mig, att jag faktiskt har en lättare form av dyslexi. Han vet om det för att det var han som hjälpte mig att korrläsa alla mina inlägg i början av min blogg karriär. För när jag för många år sedan fick iden om att starta en blogg tvekade jag direkt och jag sa bl.a till mig själv & honom att nej men hur ska jag kunna blogga jag kan ju inte skriva… Jag har ju dyslexi! Han pushade ju så klart mig och sa att jag kan korrläsa & hjälpa dig. Stackars honom… de första två åren av min blogg karriär skrev jag två inlägg om dagen. Han spenderade många timmar med mig framför datorn. Jag gjorde ofta motstånd när han sa till mig att ändra texten och blev arg när han rättade mina särskrivningar för jag skämdes att jag inte såg det felet själv. Jag har alltid haft mentaliteten kan själv så att han skulle ge mig konstruktiv kritik var inte lätt. Idag är jag en helt annan människa & värderar ärlighet & tydlighet väldigt högt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svenska språket var ett ämne i skolan som jag inte alls gillade. Jag kunde aldrig lära mig betydelsen av verb eller komma ihåg glosor samt vad superlativ är. Ingen var det heller som kunde hjälpa mig hemma, då min mamma själv inte var duktigare än mig på svenska språket. I skolan kändes som att alla andra var mycket bättre än mig & jag skämdes över att be om hjälp samt att läraren bara gjorde sitt arbete & gick hem. Min historia gällande skolgången vet jag inte på något sätt är unik, vilket är super trist för, för mig resulterade det i sämre självkänsla gällande svenska språket.
Oavsett dålig självkänsla när det gäller att skriva har jag alltid varit en nyfiken människa & oftast inte låtit något hinder stoppa mig från att göra det som faller mig in så ville jag börja blogga skulle jag börja blogga. Jag hade tur att mitt X fanns där & kunde stå ut med mitt humör när han skulle rätta mina texter samt att jag trorts mina särskrivningar & felstavningar forsatte dag in och dag ut att skriva massor av inlägg.

mayanestorov (6)
En av anlednigarna till att jag faktiskt startade bloggen var att tvinga mig själv att lära mig skriva. Jag hade ju så mycket jag ville förmedla så det var bara att gilla läget & lära sig. Idag är ju bloggen en del av mitt arbete & jag har faktiskt lärt mig tycka att det är kul att förmedla tankar, känslor & ideer i skrift på ett roligt sätt. Jag skriver långt ifrån perfekt & kan se i efterhand att jag missar ofta ord samt särskriver en del. Min dyslexi gör emellanåt att jag kan veta precis vad det är jag vill skriva i huvudet, men när det väl ska skrivas på tagnetbordet kan jag missar ordet i texten. Jag korrläser flera gånger innan jag postar ett inlägg, men kan ändå i efterhand upptäcka fel & än så länge har jag inte hittat något vattentätt rättstavningsprogram som kan hjälpa mig. Vet du något så hojta gärna till för då kommer jag använda det direkt. Kommentera gärna under inlägget!
Oavsett fel i mina blogginlägg idag eller inte är jag sjukt stolt över mig själv som valt att förbättra mitt skrivande. Mitt självförtroende är inte på topp än gällande svenska språket & ska jag vara riktigt ärlig så än idag träffar det mig när jag för höra att jag stavat fel, men så länge det fortfaramde gör ont att få konstruktiv feedback gällande något är det fortfarande något man behöver ta tag i & bearbeta. Det är bara att fortsätta utveckla sig för allt går om man bara vill & man ska aldrig ge upp för vägen till framgång är inte på något sätt rak, men såå värt det i slutändan. Kärlek Maya

Vill du rösta fram till årets häslobloggare så klicka här – klick!
Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

Hi, amazing you! This blog post is super long, but I am writing about me being dyslexic and still being able to be a blogger fulltime. You should never let your fears hinder you in doing what you love. Instead, you should overcome them & do what your heart tells you to do. I am a living proof of that. Have a great Friday & live your dream. Kisses