Meny

Guide

Respekterar du dig själv?

Hej fina du! Jag har lite tankar kring integritet, självkärlek och självrespekt, som jag vill prata om. Dessa tre egenskaper är otroligt viktiga och något jag strävar efter att peppa och puscha dig, som läser mina blogginlägg, till att stärka. Jag har själv blivit utmanad i dessa egenskaper de senaste åren och verkligen förstått vikten av detta. Otroligt viktigt! Hur ser du på det och jobbar du med dig själv när det kommer till självkärlek och självrespekt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anledningen till att jag just tar upp det nu är att jag blev återigen utmanad av universum som ville dubbelkolla ifall jag lärt mig läxan…suck men det är så det fungerar. Läxan kommer till en igen och igen tills man lärt sig den.

Jag var med om en situation (kommer inte nämna vem detta är för personlig respekt) där jag blev övertrampad och hen såg inte alls detta. Det är så klart inte hens fel för hen ser nog inte sitt egen värde eller har speciellt mycket självrespekt, utan det är upp till mig att visa var mitt skåp ska stå. Jag kan inte beskylla andra för hur de agerar emot mig utan det måste jag visa för dem. Har du någon gång tänk på det så? Hur andra människor behandlar dig är en direkt spegling av hur de är gentemot sig själva och vad jag behöver se/lära mig att stärka. I detta fall var det min integritet och självrespekt. Jag kan bara ta ansvar för mig själv och inte för andra.

Min kraft kom fram och jag drog gränsen tydligt. Det är aldrig kul att hamna i “konflikt” med någon där man måste sätta sina gränser, men det är ytterst nödvändigt och inget man ska behöva be om ursäkt över. Hör du det som läser detta… be ALDRIG om ursäkt för var din gräns går, men agera alltid utifrån omtanke och kärlek. Först gentemot dig själv och sedan gentemot den andra personen. Klarade jag att göra det i situationen… nja jag hanterade inte den som jag hade önskat i bästa världar (höjde rösten och blev arg), men jag lär mig så länge jag lever.

Det är som man brukar säga om man inte respekterar sig själv och visar var den gränser går kommer inte andra människor göra det heller. Det gjorde jag och jag är otroligt tacksam samt stolt över mig själv som stod på mig. Puss love!


 

 

Hello pretty you! I have some thoughts about integrity, self-love, and respect, which I want to talk about. These three personal features are incredibly important and something I strive to motivate and push you, who read my blog posts, to strengthen. I have myself been challenged in these qualities in recent years and now I have really understood the importance of this. It’s incredibly important! How do you look at it and do you work with yourself when it comes to self-love and self-respect?

The reason I mention it now is because I was once again challenged by the universe who wanted to double check if I learned the lesson … that’s how it works. The lesson comes to you again and again until you learn.
I was involved in a situation (will not mention who this is for personal respect) where I was overrun and they did not see this at all. It is not her fault how she treated me because she probably doesn’t see her own value or has very much self-respect, but it’s up to me to show where my limit is. I cannot blame others for how they act towards me, I have to show them that. Have you ever thought about it like that? How other people treat you is a direct reflection of how they are towards themselves and what I need to see/learn to strengthen. In this case, it was my integrity and self-respect. I can only take responsibility for myself and not for others.

My power came alive and I drew my limit clearly. It is never fun to get into “conflict” with someone where you have to draw your line, but it is extremely necessary and no one has to apologize for it. Do you hear me on that… NEVER apologize for where your boundary is, but always act thru love. First to yourself and then to others. Did I managed to do it in the situation … no, I did not handle it as I had wanted in the best of worlds (raised my voice and became angry), but I learn as long as I live.

It is as you usually say if you do not respect yourself and show where your limits go, other people will not do it for you. I did and I am incredibly grateful and proud of myself who stood for myself. Kiss love!

Guide

Veganska livsmedel är inte alltid det bästa för hälsan!

Jag vill ta upp en sak som jag har tänkt på vid flera tillfällen, nämligen veganska & glutenfria livsmedelsalternativ, som finns att köpa i matbutiken. Själv är jag en sådan som alltid lusläser ingredienslistan när jag inte känner till produkten jag vill köpa. Jag måste säga att jag blir förskräckt för det finns mycket ohälsosamt & störande innehåll för tarmen i många livsmedel. Alla är vi så klart olika och reagerar ockå olika på olika ingredienser, men det finns ändå en generell kunskap över innehåll som inte är hälsosamt. Så, bara för att det är veganskt & glutenfritt samt finns att köpas i den vanliga matbutiken betyder det inte att det är hälsosamt. Jag skulle säga att urvalet av dåliga produkter i vanliga matvarubutiker är fler än bra. Tyvärr…

helloglow-7

Mina tankar kring livsmedel för att bibehålla en god tarmhälsa är att ett livsmedel bör ätas så rent som möjligt och helst med en så kort innehållsförteckning som möjligt. Håll utkik på innehållsförteckningen när du handlar produkter i matbutiken.

Här hittar du en lista på ämnen som kan vara störande för kroppen och irriterande för hälsan. Speciellt för dig med känslig mage – Klicka här!
Här hittar du det “dolda sockret”, som även det kan vara irriterande för dig med känslig tarm –Klicka här!


I want to talk about something I have thought about on several occasions, namely vegan & gluten-free food options that are available for purchase in the grocery store. I myself am one of those who always read the inci list when I do not know the product I want to buy. I have to say that I get terrified because there is very unhealthy & disturbing content in many foods. We are all different and react differently to different ingredients, but there is still a general knowledge of content that is not healthy. So, just because it is vegan & gluten-free and available to buy in the usual grocery store doesn’t mean it’s healthy. I would say that the selection of poor products in regular grocery stores are more than good. Sorry…

My thoughts on foods for maintaining good gut health are food that is fresh and preferably with a short inci list as possible. 

Here you will find a list of inci that may be bad for your gut health. Especially for you with a sensitive gut – Click here!
Here you will find the “hidden sugar”, which can also be bad for you with sensitive gut – Click here!

Guide

Marbella guide – Här ska du äta och träna!

Många har varit bortresta över ledigheten som precis varit, jag vet, men det skadar ingen att drömma sig bort till Marbella. Eller hur? Jag har drömt mig bort till min älskade plats ända sedan jag kom hem därifrån. Halva september förra året spenderade jag ju där för att dels spana in vad som händer och erbjuds i hälsoväg. Det var en hel del. Ja, du som följer mig minns säkert en följetång av Marbella inspiration och matrecensioner… Här kommer i alla fall en samlad guide till dig som snart kommer åka ditt eller planerar dina kommande resor. Vad jag har sett så har det varit 20 grader och sol där as we speak. Thats why I love Marbella!

Marbella NA-4

marbellastrandpromenad OWLbovete

Här bodde jag hos min älskade vän Patrick i Nueava Andalucia och gottade mig… Gassande sol och saltvatten pool. Jag klagade absolut inte.
Nu har jag inte varit överallt i Europa, men ändå på tillräckligt många ställen för att våga påstå att Marbella är ett “mekka” för hälsofreaks, som jag. Guilty as chargde!
Du har cafeer, restauranger och gym i varenda hörn. Du hittar alltid ekologiska råvaror, glutenfria alternativ och frågar man efter komjölk så rynkar de nästan på pannan. Ja du hör, Marbella is my kinda place. Ja jag vet att jag tjatar, men här kommer jag bo inom snar framtid. Nej, nu till var du ska äta och var du kan träna.

Cafeer:
Jag har nedan listat mina favoriter i den ordningen jag gillar dem bäst. Utöver dessa cafeer finns det även fler. Jag vet helt galet med tanke på att Marbella endast har 140.000 invånare.

Rachels eco love
Organic cold pressed juicery
Organic market & food
Celicioso
Manuka
Lagom

Restauranger:
Gioia är en magiskt restaurang, som inte ser ut att vara mycket för värden, men maten är oj oj oj så god mat. BIG rekommendation på den! Koken är utbildad via Matthew kenney. För dig som inte är super mat insatt kan jag berätta att Matthew Kenney var en av det bästa plant baserade och rawfood skolorna i världen. Nu ägs skolan inte av Matthew själv så kvalitet på ubildningen fick jag höra inte är så bra.

Gioia plant based cuisine 

Gym & yoga:
Det finns långt mycket fler träningsställen en de två jag nämnt, men dessa hann jag med. Jag fokuserade på maten istället.

M13
Radiant yoga


 

Marbella guide – Where to eat and workout!

Many of you have been away already during the holidays, I know, but it doesn’t hurt anyone to dream about Marbella. Right? I’ve been dreaming about this place ever since I came home from there. I spend half of September there last year. It was partly to check out the health scene. It was a great deal. Yes, you who follow me surely remember a sequel of Marbella inspiration and food reviews … Now I want to make a comprehensive guide for you and help you with your future trip planning. What I know now is that is has been 20 degrees and sunny. That’s why I love Marbella!

Now, I have not been everywhere in Europe, but still in enough places to dare claim that Marbella is a “mecca” for health freaks like me. Guilty as charged!
You have cafes, restaurants and gyms in every corner. You will always find organic ingredients, gluten-free alternatives and if you ask for cow’s milk they almost frown upon you. Marbella is my kinda place. Yes I know I am nagging you about this, but I will live here in the near future. Now to where to eat and where to work out.

Cafes:

I have listed my favorites below in the order I like them the best. In addition to these cafes, there are more. I know absolutely crazy considering that Marbella only has 140,000 inhabitants.

Rachel’s eco love
Organic cold pressed juicery
Organic market & food
Celicioso
Manuka
Lagom

Restaurants:

Gioia is a magical restaurant, which doesn’t seem to be much for the host, but the food is oh oh oh so good food. BIG recommendation on it! The cook is educated via Matthew Kenney. For those of you who aren’t superfood, I can tell you that Matthew Kenney was one of the best flat based and raw food schools in the world. Now the school is not owned by Matthew himself so the quality of the education I was told is not so good.

Gioia plant-based cuisine

Gym & Yoga:

There are far more training places than the two I mentioned, but these I did. I focused on the food instead.

M13
Radiant yoga