För dig som lyssnat på mig i olika sociala medier vet att jag är skåning & från Lund. Jag är en stolt skåning och allt från mina trakter är bäst, hehe! Nej, men skämt och sido så finns det faktiskt en specifik typ av hårvårdsserie som jag använder tillsammans med mina favo produkter från Yarok just nu & det är Bruns handgjorda hårvård från Lund.

brunsschampo1

Foto aboutthatlook.com

Dessa produkter är gjorda med stor kunskap, skånsk kärlek & omsorg. Bättre än så blir det inte eller jo för personerna bakom denna hårvård är dessutom helt (varning för många superlativ) magiskt, fantastiska & underbara människor med hjärtat för hållbar livsstil. Johanna & Cecilia, som är grundarna för Bruns frisörer & som nu utvecklat denna serien med Johannas pappa gör verkligen allt med stor drivkraft & passion.
Jag är inte på något sätt betalt för att skriva detta, utan gör det för att jag verkligen gillar deras produkter samt vill bara rekommnedera det som är hållbart för alla. Och som jag skrev ovan så mixar jag ibland deras shampo med Yaroks balsam. Resultatet blir bra & mitt hår blir mjukt samt följsamt som jag vill. Jag bör tilläga att jag är super kräsen när det kommer till produkter & jag vill bara ha produkter som ger fukt, inte tynger ner för mycket utan framhäver mina lockar. Där av brukar jag blanda Yarok & Bruns ibland för att båda ger mig den effekten. Just nu använder jag Schampo nr 02 & ibland Balsam nr 03 fast där föredrar jag Yaroksbalsam för tillfället, då det ger en touch av volym.

Puss & Kärkek Maya


 

For those who listened to me in different social media, I know that I’m from the south of Sweden, Lund & I have a different dialect. I’m a proud Lund girl and everything from my hometown is the best, hehe! No, but there’s actually a specific type of hair care series that I use with my favorite Yarok products right now & it’s Bruns handmade hair care from Lund.

These products are made with great knowledge, love & care. It doesn’t get better than that, or yes it does because the people behind this hair care are also (warning for many superlatives) magic, amazing & wonderful people with the heart for sustainable living. Johanna & Cecilia, who are the founders of Bruns hairdresser & who have now developed this series with Johannas dad, really make everything with great determination & passion.
I’m not in any way paid to write this, but I want to do it because I really like their products and just want to recommend what’s sustainable for everyone. And as I wrote above, I sometimes mix their shampoo with Yarok’s conditioner. The result is great & my hair becomes soft. I should admit that I’m super picky when it comes to products & I only want products that give moisture, do not weigh down my hair too much instead of emphasizing my curls. Because of that that I usually mix Yarok & Bruns because both give me that effect. Right now I use Schampo No. 02 & sometimes Balsam No. 03, but I prefer Yarok Balsam at the moment, giving a touch of volume.

If you would like to read more about products that I like from Yarok check out the post – here! Kiss & Love Maya