Meny

Så här gör jag för att komma in i goda vanor!

Hej på dig! Hur mår du och vad hittar du på idag?
Idag har jag för första dagen på en hel vecka vaknat upp utan att klockan ringde. Förra veckan var galen och han knappt andas… Det var välbehövligt att ta en lugn morgon.

Jag fick en förfrågan för ett tag sedan att skriva om hur jag gör för att komma in i goda vanor igen efter en tid där jag kommit av banan som jag önskar att vara på. Att inte alltid vara super strikt med mat, träning, rutiner etc är helt ok och jag tycker inte att man ska bli för nitiskt och hård med något i livet så vidare man inte håller på att läka sin kropp, ska tävla eller vill uppnå ett visst tidsbestämt mål. Man ska inte heller misshandla sin kropp med tex för mycket dåligt bränsle och för lite aktivitet. Allt är en balans och ens hälsa ska väl egentligen inte vara något man går av och på utan har man några stabila “pelare” som alltid står stadigt kan man äta sådan som egentligen inte gynnar ens hälsa i längden ibland och det är helt ok. Då syftar jag på sådan som folk kallar att unna sig, medan jag kallar det för att stilla psyket mat.

Happyfood-7

Så här gör jag för att skapa några stabila pelare samt inför bättre vanor:

  • (Stabila pelare) Jag gör en matlista med livsmedel som jag alltid vill ha hemma, som underlättar för mig att hålla mig hälsosam och mätt. Alltså sådant som jag alltid fyller på med i kylskåpet eller skafferiet. Tex mandelmjölk och granola eller coconut yoghurt, granola och frukt.
  • (Stabila pelare) Att alltid ha mellanmål hemma som räddar mig från att bara äta vad som helst när jag bli hungrig är ett måste.
  • (Stabila pelare) Jag börja alltid dagen med minst 3 dl vatten för när jag blir törstig under dagen kan kroppen även signalera detta som sötsug. Har jag då startat dagen med tillräckligt med vätska kommer jag att minska risken för sötsuget. Vatten är oerhört viktigt!
  • Vill jag göra en förändring tar jag inte bort något utan jag lägger till goda vanor. Jag lägger tex till bra mat, bra sömnrutiner, skapar ordning runt mig och vips efter ett tag så faller de mindre bra vanorna bort.
  • Har jag inte tränat på ett tag som jag inte har gjort nu tex börjar jag slow och bokar in två träningstillfällen till en början. När jag börjar aktivera mig brukar de goda vanorna följa efter.
  • Jag gör saker endast när jag känner att jag är redo och ska jag börja har jag inte bråttom, men jag slöar inte heller. Jag lägger till några saker i taget och sedan tar jag bort några saker efter tag.

Hoppas att dessa tipsen hjälper till. Är det något mera du undrar över så kommentera gärna eller maila mig här – klick! 
Stor kram Maya


 

Hello! How are you and what is happening today?
This morning is my first morning that I could sleep in and relax, which was very important for me and my body. I have been so tired, but now I am back on track again. 
I received a request a while ago to write about how I do to get back to good habits again after a time when I might have gone of the “wagon” I wish to be on. Not always being super strict with food, exercise, routines etc is ok and I do not think you should not be too strict with anything in life if the case isn’t that you are healing your body, competing or want to achieve a certain goal in a certain time. You should also not abuse your body, for example, with a lot of bad fuel or too little activity. Everything is a balance and your health should not really be something that you go off and on. If you have some stable “pillars” that are always steady you can eat something that does not really benefit your health sometimes and it’s all right.

Here’s what I do to create some stable pillars as well as better habits:

# (Stable Pillar) I make a food list with food that I always want at home, which makes me full and healthy. Food that I always have in the fridge or in the pantry. For example almond milk and granola or coconut yogurt, granola and fruit.
# (Stable Pillar) Always having snacks at home that save me from just eating anything when I get hungry is a must.
# (Stable Pillar) I always start the day with at least 3 dl of water, because when I get thirsty during the day, the body can also signal this as a craving for sweets. If I start the day with enough fluid, I will reduce the risk cravings sweets. Water is extremely important!
# If I want to make a change, I do not remove anything but I add good habits, good food, good routines.
# If I have not been training for a while, as I have not done now, for example, I start slowly with booking two training sessions in the beginning. When I start working out good habits usually follow.
# I only do things when I feel I’m ready and when I start, I’m not in a hurry, but I’m not slacking off either. I add a few things at a time and then I take away some things afterward.

Hope these tips help you. If there is any more you wonder about please comment or email me here – click!
Great hug Maya

Livsstil

Dags för förändring och vi kan göra det tillsammans?

Jag har fått lite förfrågningar om att börja göra mina inspirations-inlägg med mantran, affirmationer, spiritualitet och vanor igen. Jag har faktiskt saknat dem lite om jag får vara ärlig, men det har samtidigt varit skönt att släppa dem ett tag för att fundera på vilket format jag verkligen vill ha. En sak som är säker är att jag vill skriva mera utifrån nu tid. Alltså vad jag gör just nu i stunden för att må bra och komma på banan. Just nu tex har jag knappt tränat på hela 2017, inte mediterar speciellt mycket det senaste månaderna och inte heller skriver jag tacksamhet och liknande varje dag som jag gjorde innan… detta inlägget får kanske bli en början för mig med. Ja, vi gör detta tillsammans vet jag?

mayarod

 

Jag har ju en massa peppande inlägg på lager så jag tänkte att jag börjar med ett gammalt inlägg, som jag hittade i morse. Det syftar till första stegen till en förändring och heter Mina steg – så här kan du börja en förändring i livet! Den tycker jag låter bra och detta känner jag att jag behöver just nu. Jag tänkte att jag senare i veckan skriver ett inlägg som går djupare i ämnet och väver in hur jag bryter “oönskade vanor” mot önskade vanor. Låter det bra?

Då tycker jag vi kör igång tillsammans. Här hittar du inlägget jag pratar om – så här kan du börja en förändring i livet. Klicka här! Lycka till så kan du följa mig på Instastorier, där jag säkert kommer uppdatera hur det går IRL (in real life). Puss på dig Maya

Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

I have received a few requests to start making my inspirational posts with mantra, affirmations, spirituality, and habits again. I have actually missed them a bit if I am being honest, but at the same time, it has been nice to let them go for a while to think about what format I really want. One thing that is sure is that I want to write more things I do based on the present moment in my life. What I’m doing right now, to feel good and get on the track. I am off track I can tell you. I have barely workout in 2017, did not meditate much in the last few months, nor do I write gratitude and what I like every day that I used to before … this post may be a start for me. Yes, let’s do this together?

I have a lot of inspirational posts in stock so I thought I will start with an old post, which I found this morning. It refers to the first steps of a change and is called My Steps – Here’s how to start a change in your life! I think that sounds good and I feel that I need this right now. Later during the week, I will write an article that goes deeper into the subject and add how I change “unwanted habits” for desired habits. Does it sound good?

Okej great let’s do this together. Here you will find the post I’m talking about on how you can start a change in life. Click here!
Good luck and you can follow me at Instastorier, where I will surely update how its going IRL (in real life). Kisses Maya

Så här ser min nya lya ut!

Hej nu är jag tillbaka! Solen lyser och livet går åt rätt håll. Dock har energierna i helgen varit intensiva… Har du känt dem? Jag har känt dem i hela kroppen. Huvudvärk delux, hjärtklappning, yrsel, synsvårigheter och allmän förvirring. När jag läser det skrivet så här ser det helt galet ut, men det är precis det jag har känt. Känner du igen dig?

Det var ju inte mina känslor och sensationer jag skulle skriva om nu utan min nya lyyyaaaaaa! Alltså mitt lilla krypin på 41 kvm är så fint och mysigt. Jag är otroligt glad och tacksam över mitt boende. Synd bara att lägenheten inte är min, men man vet aldrig den kanske blir. Jag trivs som fisken i vattnet hur som helst och har nära till grönområden samt nära till inner city. När jag tänker efter kunde det inte blivit en bättre nystart på 2018. Som du säkert vet har livet varit en aning tufft 2017 och lite av den typen av energi har följt med till detta året, men sakta, sakta håller den på att gå över. Denna flytt gjorde verkligen ett enormt lyft för mig och nu när jag har installerat mig och tittar ut genom fönstret samt ser solen lysa in känns det varmt i hjärtat. Här kommer lite bilder från mitt nya boende. Jag tänkte att jag skulle göra en video där jag baka och visar dig lägenheten i video format. Skulle du gilla det?
Det som tillkommit nu som inte syns på bilderna är gardiner, men det får jag visa på min Insta stories eller på min Youtube kanal.

lyanlyan-2lyan-5 lyan-6Köpa ekologiskt (1)lyan-3lyan-7 lyan-8Köpa ekologisktlyan-13 lyan-14lyanbadrum

 

Jag tror aldrig jag varit så här inbjudande i mitt hem som jag är här. Du får se mitt “work space”, mitt sovrum och mitt kök, where all the magic will happen. Vad tycks, mysigt va?
Att vara inbjudande kommer bli mitt tema för detta året. Att vara mera transparant, ärlig och naken i allt som är jag. Det innebär att jag kommer dela mycket mera med dig, mera känslor av alla slag, mera saker som händer. Ja näst intill allt som jag känner är ok att dela offentligt. Har du önskemål om grejer du vill att jag delar skriv gärna till mig så ska jag se till att få till det.
 
Nu ska jag strax laga lunch i mitt fina kök så vi hörs snart. Puss Maya 


 

Hello, I’m back! The sun is shining and life is moving in the right direction. However, the energies this weekend have been intense … Have you felt them? I have felt them throughout my whole body. A headache, palpitations, dizziness,  difficulties with my eyesight and general confusion. When I read it like this, it sounds crazy, but that’s exactly what I’ve felt. Do you recognize yourself?

Anyway, It was not my feelings and sensations I was supposed to write about now but about my new apartment! My little place is 41 sqm & it is so nice and cozy. I am incredibly happy and grateful for my accommodation. Too bad that the apartment is not mine, but you never know it may be. I like it like the fish in the sea and I have close to green areas as well as close to the inner city of Stockholm. As I’m thinking about it, it could not be a better start for 2018. As you know, life has been a bit tough 2017 and some of that energy has followed me this year, but slowly, slowly its leaving me. This move really made a huge boost for me and now that I’ve lived here for a couple of days and looking through the window and watching the sunshine I have a warm feeling in my body. Here are some pictures from my new accommodation. I thought I would make a video where I bake and show you the apartment in full size. Would you like it?

What’s added now that is not visible in the pictures is curtains, but I can show them on my insta story or on my youtube channel.

I never think I have been this private on the blog showing my home space like this. It will be my theme for this year. Being more inviting, transparent, honest and naked in all that I am. That means I’ll share much more with you, more feelings of all kinds, more things happening.  If you have any questions about things you want me to share please write to me and I will make sure to get it done.
Now I’ll have lunch in my nice kitchen so talk to you soon. Kiss Maya