Meny

Dags att säga adjö till Naturligtsnygg….

Hej fina du som följt mig här på Naturligtsnygg.se. Det är dags för mig att nu stänga en dörr för att öppna en annan. Det är lite sorligt, men samtidigt känns det roligt och spännande. Nu undrar du säkert vad är det hon ska göra. Jo, jag kommer lämna denna underbara platform och flytta min blogg till min alldeles egna platform, som heter mayanestorov.com .

Så klart hoppas jag innerligt att du vill följa mig även där om det resonerar med dig. Du hittar alltså mig här – klick!! 

lo ve


 

 

Hi you all! Its time for me to say goodbye to this platform and transfer my blog to my own site that you will find here – mayanestorov.com

Thank you ever so much for following me here and being a great support. I hope that want to follow me on my own platform from now on. Hope to se you dear. Click here to join my loving tribe! 

 

Att uppleva ångest är ingen sjukdom!

Jag är väldigt transparant i mina sociala medier ang vad jag går igenom. Jag skriver öppet både på instagran, facebook och har även här nu på bloggen börjat beskriva hur jag mår emellanåt. Det är så jag vill ha det. Jag vill vara öppen och dela med mig om allt positivt som händer, men även allt “negativt” som jag upplever. Egentligen gillar jag inte att kalla det negativt för mina smärtsamma känslor, min ångest är inte något som är dåligt. Ja det kallas dåliga känslor, men är egentligen indikationer på att jag inte lyssnat tillräkligt samt en vägvisare på vilket håll jag bör gå. Jag lyssnar och välkomnar allt samt ska försöka att dela med mig av så mycket jag kan…

mayarod

Jag har under flera år medvetet arbetat med att möta mig själv på djupet. Jobbat stenhårt med att se alla mina sidor och framför allt de “negativa, som jag helst vill springa ifrån. Det vill nog alla göra. Jag har gjort flera stycken alternativa behandlingar och gått i många års healing terapi för att gräva fram och bearbeta mina trauman.
Varför har jag gjort det? Det är för att jag vill lära känna och se mig själv så tydligt som det bara går. Ja vill veta mina styrkor och svageheter. Förstå mig själv på djupet. Endast då kan jag vara mig själv sann, sprida sann inspiration och vara den bästa versionen av mig själv. Hur ska jag kunna vara inspiratör/influencer om jag inte vet vem jag själv är….

Jag är ju så klart inte klar med min resa. Det blir man aldrig, men jag har skalat av MÅNGA lager av min lök och oj vad det har gjort ont. Mycket ångest har jag upplevt och mycket tårar har jag spilt. Jag har inset att jag är en extremt högkänslig människa, med mycket känslor och ångest är en dem känslorna som jag upplevt många gånger. En annan sak som jag även lärt mig är att det är helt ok att uppleva alla typer av känslor. Det är ingen sjukdom att uppleva ångest. Det är inte farligt att känna ångest eller “negativa” känslor. Det kan många gånger vara överväldigande att känna den fysiska sensationen, men det går över. Allt passerar till slut. Jag lovar. Jag är ett levande bevis på det. Det är en del i att vara människa att känna och något som jag tycker att vi alla borde omfamna.

Mina känslor är min superkraft. Mina lägsta stunder har gjort att min kärlek även kan svämmar över. Det är tackvare mina smärtsammaste stunder, som jag kan ha en sådan enorm glädje och hög energi. Jag kan känna smärta och ångest, med det gör mig stark. Allt är inkluderat i att vara människa. Allt är okej och bör få ta plats. 

Hi lovely! This post is super long so please for this time use the translation tool on the page. A big hug Maya

 

Guide

Respekterar du dig själv?

Hej fina du! Jag har lite tankar kring integritet, självkärlek och självrespekt, som jag vill prata om. Dessa tre egenskaper är otroligt viktiga och något jag strävar efter att peppa och puscha dig, som läser mina blogginlägg, till att stärka. Jag har själv blivit utmanad i dessa egenskaper de senaste åren och verkligen förstått vikten av detta. Otroligt viktigt! Hur ser du på det och jobbar du med dig själv när det kommer till självkärlek och självrespekt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anledningen till att jag just tar upp det nu är att jag blev återigen utmanad av universum som ville dubbelkolla ifall jag lärt mig läxan…suck men det är så det fungerar. Läxan kommer till en igen och igen tills man lärt sig den.

Jag var med om en situation (kommer inte nämna vem detta är för personlig respekt) där jag blev övertrampad och hen såg inte alls detta. Det är så klart inte hens fel för hen ser nog inte sitt egen värde eller har speciellt mycket självrespekt, utan det är upp till mig att visa var mitt skåp ska stå. Jag kan inte beskylla andra för hur de agerar emot mig utan det måste jag visa för dem. Har du någon gång tänk på det så? Hur andra människor behandlar dig är en direkt spegling av hur de är gentemot sig själva och vad jag behöver se/lära mig att stärka. I detta fall var det min integritet och självrespekt. Jag kan bara ta ansvar för mig själv och inte för andra.

Min kraft kom fram och jag drog gränsen tydligt. Det är aldrig kul att hamna i “konflikt” med någon där man måste sätta sina gränser, men det är ytterst nödvändigt och inget man ska behöva be om ursäkt över. Hör du det som läser detta… be ALDRIG om ursäkt för var din gräns går, men agera alltid utifrån omtanke och kärlek. Först gentemot dig själv och sedan gentemot den andra personen. Klarade jag att göra det i situationen… nja jag hanterade inte den som jag hade önskat i bästa världar (höjde rösten och blev arg), men jag lär mig så länge jag lever.

Det är som man brukar säga om man inte respekterar sig själv och visar var den gränser går kommer inte andra människor göra det heller. Det gjorde jag och jag är otroligt tacksam samt stolt över mig själv som stod på mig. Puss love!


 

 

Hello pretty you! I have some thoughts about integrity, self-love, and respect, which I want to talk about. These three personal features are incredibly important and something I strive to motivate and push you, who read my blog posts, to strengthen. I have myself been challenged in these qualities in recent years and now I have really understood the importance of this. It’s incredibly important! How do you look at it and do you work with yourself when it comes to self-love and self-respect?

The reason I mention it now is because I was once again challenged by the universe who wanted to double check if I learned the lesson … that’s how it works. The lesson comes to you again and again until you learn.
I was involved in a situation (will not mention who this is for personal respect) where I was overrun and they did not see this at all. It is not her fault how she treated me because she probably doesn’t see her own value or has very much self-respect, but it’s up to me to show where my limit is. I cannot blame others for how they act towards me, I have to show them that. Have you ever thought about it like that? How other people treat you is a direct reflection of how they are towards themselves and what I need to see/learn to strengthen. In this case, it was my integrity and self-respect. I can only take responsibility for myself and not for others.

My power came alive and I drew my limit clearly. It is never fun to get into “conflict” with someone where you have to draw your line, but it is extremely necessary and no one has to apologize for it. Do you hear me on that… NEVER apologize for where your boundary is, but always act thru love. First to yourself and then to others. Did I managed to do it in the situation … no, I did not handle it as I had wanted in the best of worlds (raised my voice and became angry), but I learn as long as I live.

It is as you usually say if you do not respect yourself and show where your limits go, other people will not do it for you. I did and I am incredibly grateful and proud of myself who stood for myself. Kiss love!