Ekologisk hudvård. Det som skiljer naturlig och ekologisk hudvård från konventionell hudvård är ingredienserna. Inom den gröna skönhetsvården försöker man i största möjliga mån hitta ingredienser från naturen och man undviker syntetiska kemikalier som de konventionella skönhetsprodukterna mestadels är byggda på.

Anledningen till att man undviker syntetiska kemikalier är att många av dem är miljöfarliga, andra kan orsaka hälsofarliga reaktioner som hormonstörningar och reproduktionsskador. Många syntetiska kemikalier är också starka allergener och andra irriterar huden.

Allt som vi smörjer in oss med, sminkar oss med, eller borstar tänderna med åker ju ut i avloppet när vi tvättar av oss. Precis som när vi duschar och tvättar håret – allt åker ut och hamnar sen i våra vattenreningsverk. Där kan inte reningsverken ta hand om alla ämnen, utan de åker ut i våra vatten. Där riskerar sen vissa syntetiska kemikalier att skada vattenlevande organismer och även förstöra ekosystemet.

Hälsoriskerna är också påtagliga eftersom huden tar upp det man smörjer på den. Forskning visar att man har hittat hormonstörande ftalater i blodet på kvinnor (och deras foster) som misstänks komma från skönhetsprodukter. Man har också hittat rester från syntetiska kemikalier från hårfärger i blodet på människor och syntetiska kemikalier från solskydd.

Problemet med alla dessa syntetiska kemikalier – som är godkända inom EU – är att man inte vet vad som händer när de blandas med andra kemikalier, vad som händer när man exponeras för dem under lång tid och i olika doser.

Förutom de miljömässiga aspekterna på syntetisk hudvård, och hälsoriskerna så finns det även en annan bra orsak att testa ekologisk hudvård; den har riktigt bra effekt på huden!

Luxsit organisk ekologisk hudvård

– Den allmänna uppfattningen är att ekologiskt/naturligt är bara något som är mjukt och skönt för huden, men ekologiska/naturliga produkter kan verkligen ge djupgående resultat. Det är därför viktigt att förstå hur man kan kombinera olika råvaror för att få bästa effekt. Resultat kräver man i dag, att kompromissa med sin fåfänga gör man helst inte. Kan man kombinera resultat, ekologisk/naturlig är det ju ett vinnande koncept, säger Jenny Kärner, medgrundare av svenska ekologiska skönhetsföretaget Luxsit Organic Care.

Huden mår alltså riktigt bra av ämnen som kommer från naturen. Dessutom slipper man oroa sig för att bidra till miljöförstöring eller till att skada sin hälsa.