Många naturliga och ekologiska produkter är certifierade av olika organ och branschorganisationer. Här har jag listat några av de vanligaste.

ECOCERT är ett franskt, vinstdrivande certifieringsorgan, det största i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT Organic Cosmetic krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och minst 10 % av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Av alla plantbaserade ingredienser måste 95 % av dem vara ekologiska.

Ecocert Natural Cosmetic är lite lösare, och innebär att 95 % av hela produkten måste innehålla naturliga ingredienser. 50 % av de plantbaserade ingredienserna måste vara ekologiska och minst 5 % av den totala produkten måste komma från ekologiska odlingar.

Ecocert godkänner inga syntetiska dofter, parabener, fenoxyethanol, nanopartiklar, silikoner, PEG-ämnen, syntetiska färgämnen eller animaliska ämnen (förutom tex bivax och ullfett mm.)

Om du köper en produkt som är ECOCERT betyder det alltså inte per automatik att den är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk. Det ger utrymme för att 5 % av innehållet kan vara syntetiskt/onaturligt.

Det finns en strikt lista på godkända syntetiska ämnen. Ecocert har också regler för förpackningar, de måste vara miljömässiga och nedbrytbara. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen inte är tillräckligt sträng.

USDA1

 

USDA (US Department of Agriculture) är en amerikansk federal myndighet som lyder under amerikanska jordbruksdepartementet. I dag är man tillsynsmyndighet och kontrollerar till exempel skog, mark, odlingar och ägg- och köttproducenter. Inom USDA finns National Organic Program (NOP) som lagstiftar om ekologiska produkter i USA.

USDA-märkningen för skönhetsprodukter kommer i 3 steg:

1.    USDA 100 % Organic – vilket betyder som det låter, innehållet måste vara 100% ekologiskt. (Inte så vanligt.)

2.    USDA Organic – vilket betyder att minst 95% av ingredienserna ska vara ekologiska.

3.    Made with organic ingredients – betyder att produkten måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser. Annars får produkten inte bära den grön-vita USDA-märkningen och de får heller inte marknadsföra sig som Organic.

NATRUE_CO_R-1024x1024

NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan som lyder under belgisk lag och med mål att skapa en internationell standard. NaTrue arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för konsumenten och miljön.

1.    NaTrue-certifieringen finns i tre varianter där NaTrue Natural Cosmetics är den minst stränga, där innehållet måste vara naturligt, men inte nödvändigtvis ekologiskt. Olika produkter kommer med olika krav, men oljor och vattenfria krämer måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser.

2.    Nästa steg är NaTrue Cosmetics With Organic Portions, alltså naturkosmetika med ekologiska ingredienser. Måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser samt att minst 70 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.

3.    NaTrues strängaste certifiering heter NaTrue Organic Cosmetics och innebär att produkten ska vara 100 % naturlig och att 95 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar. Denna certifiering är inte så lätt att uppnå.

bdih

BDIH (Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) är en sammanslutning av tyska industrier och företag för läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och produkter för personlig hygien. Deras riktlinjer som fastställdes 1996, ställer höga krav på råvaror, produktion och miljö.

En produkt som är certifierad enligt BDIH får inte innehålla:

• syntetiska doftämnen

• etoxilerade råvaror

• silikoner

• paraffin och andra produkter från petroleum

De produkter som innehåller råvaror från växter skall så långt som möjligt komma från:

• kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus

• kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

Det betyder att en BDIH-märkt produkt inte per automatik är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk.

3-cosmebio

 

Cosmebio är en fransk organisation som sedan 2003 granskar innehåll och produktionens påverkan på miljön. Produkterna får inte testas på djur och får inte innehålla syntetiska dofter och märkningen finns i två varianter:

BIO:

1.    Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller ha naturligt ursprung.

2.    Minst 95 % av de plantbaserade ingredienserna måste komma från ekologisk odling.

3.    Minst 10 % av totala innehållet ska komma från ekologiska odlingar.

4.    Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

ECO:

1.    Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller av naturligt ursprung.

2.    Minst 50 % av de plantbaserade ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.

3.    Minst 5 % av det totala innehållet ska komma från ekologiska odlingar.

4.    Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

Även Cosmebio ställer krav på återviningsbara förpackningar.

Soil_Association_Logo

Soil Association startades 1946 av brittiska bönder som ville arbeta för en hållbar utveckling. Soil Association är i dag Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan.

1.    En vara som bär Soil Association Organic standards märke måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.

2.    En produkt som bär märket ihop med texten “made with xx % organic ingredients” måste innehålla minst 70 % ekologiska ingredienser.

3.    Återstående innehåll får inte vara genmodifierat (GMO) och får bara användas om en ekologisk version av ingrediensen ännu inte finns, eller om ämnet finns med på en restriktiv lista med syntetiska kemikalier som har granskats mot hårda kriterier gällande påverkan på hälsa och minimal miljöpåverkan.

The Soil Association är alltså en väldigt sträng certifiering.

 

cosmos_01

Cosmos Organic Standard är en sammanslutning av de fyra organisationerna Soil Association (UK), BDIH (Tyskland), Cosmebio & Ecocert (Frankrike) och ICEA (Italien). Det är en internationell, icke vinstdrivande  standard för kosmetika som lanserades 2010. Här har man olika regler för olika typer av produkter, tex så kallade rinse-off, vilket betyder produkter som man sköljer av, tex duschkräm. Men de generella reglerna är:

• 95 % av de plantbaserade ingredienserna måste vara ekologiska.

• Minst 20 % av hela produkten måste vara ekologisk.

Här bryr man sig också om vikten av nedbrytbara förpackningar och förbjuder tex användandet av plastförpackningar med bland annat PVC. Hela produktionsprocessen är också under lupp, och här finns regler för hur man ska arbeta så miljömässigt som möjligt. Läs mer här. 

svanen-logo

 

Nordiska Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Sedan 1989 granskar organisationen varor och tjänsters miljöpåverkan med hela livscykeln från råvara till avfall som utgångspunkt. I Sverige ansvarar det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB för märkningen av Svanen. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen utan vinstsyfte. Miljömärkning Sverige AB är också nationellt organ för EU Ecolabel som är EU:s gemensamma miljömärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

•          En Svanenmärkt kosmetisk produkt får bland annat inte innehålla ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsskadliga.

•          Produktens ämnen får inte anses vara potentiellt hormonstörande enligt officiella listor inom något nordiskt land eller EU.

•          Innehåll av ämnen klassificerade som miljöfarliga och svårnedbrytbara är starkt begränsat.

•          På till exempel rengöringsprodukter och makeupremover ska följande informationstext stå: ”Undvik att kasta bomull eller papper i toaletten eller avloppet. Kasta det i sophinken istället.”

Svanenmärkningen tar inte hänsyn till mängden naturliga eller ekologiska ingredienser i produkter och tillåter tex sodium laureth sulfate i tvålar och schampon. Läs mer här.