Green Matmarknad i Malmö.

Nu händer det grejer mina vänner!
 
OH vilken BRA vecka jag har haft. Jag har en teori om att Maj månad varje år är den månaden då allt det positiva händer på samma gång! Jag fyller år såklart men även sommaren poppar fram, all grönska blommar och sen är det den tiden man får veta om jobb eller skola har accepterat en. Den här veckan har jag blivit antagen till Umeås Universitet där jag ska studera humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna (på distans och halvfart). Nedan kan ni se en liten beskrivning av kursen och jag tror att dom tar emot sena anmälningar om där är fler som vill söka: Klicka här.

”Kursen är en introduktion till ”grön humaniora” och förenar arkeologiska, historiska, vetenskapshistoriska, filosofiska och medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv på människan och naturresurserna. Kärnan utgörs av studier av relationen mellan naturresurser (exempelvis vatten, vind, skog, fiske, djurliv och mineraler), människors tänkande (föreställningar, värderingar, kunskap) och aktiviteter (renskötsel, turism, forskning, skogsbruk, gruvnäring) från senaste istiden och framåt med tyngdpunkt på modern tid. Studenten tränas i att förstå dessa relationer utifrån tidsliga och rumsliga sammanhang (landskap, maktrelationer, ekonomiska, politiska och tekniska förutsättningar). Kiruna och övre Norrland används som utgångspunkter för de teman som behandlas, men de relateras genomgående till global nivå.

Kursen är öppen för alla studenter, men kan med fördel läsas av yrkesverksamma lärare, journalister och tjänstemän som vill lära sig mer om övre Norrlands miljöhistoria.”

Nästa inlägg kommer handla om den andra riktigt bra saken som har hänt i veckan, stay tuned!
♥♥♥