Som du säkert vet så drivs Organic Beauty Awards av branschorganisationen NOC Sweden. Men den största delen av jobbet sköts av tävlingsledningen som består av fem personer från olika delar av den gröna skönhetsbranschen som bistår med olika kunskaper och erfarenheter som behövs för att driva tävlingen.

Tillsammans beslutar tävlingsledningen om upplägget för tävlingen; vilket är allt från årets tävlingskategorier och sammansättningen av juryn till tävlingens tidplan, marknadsföring och arrangemanget för prisutdelningen.

Låt oss därför presentera de fem personer som driver Organic Beauty Awards 2018:

OBA_henrik-olteng

Henrik Olténg är tävlingsgeneral och övergripande ansvarig för tävlingen. Henrik är NOC:s representant i gruppen och en av de som var med och startade Organic Beauty Awards för tre år sedan. Han har varit med i tävlingsledningen sedan start och är spindeln i nätet kring det mesta som rör tävlingen. Till exempel är det han som har hand om alla anmälningar och sköter kontakten (och logistiken!) med alla tävlande företag.

 

Catherine Dichy

Catherine Dichy är juryns ordförande. Det innebär att hon är den som driver juryarbetet och håller kontakten med juryn under hela testnings- och bedömningsprocessen. Det är också Catherine som har huvudansvar för att sätta samman juryn och se till att jurymedlemmarna kompletterar varandra med olika erfarenheter, kunskaper och infallsvinklar. Precis som Henrik har Catherine varit med i tävlingsledningen sedan start.

 

OBA_Annelie

Annelie Stenling ansvarar för innehåll och marknadsföringen av tävlingen i egna och sociala kanaler. Annelie representerar Naturligt Snygg, som är en viktig samarbetspartner för tävlingen, och vars plattform bidrar med att sprida information och kännedom om tävlingen. Till exempel har Naturligt Snygg byggt upp hela omröstningsplattformen för Årets Produkt. Annelie har varit med i tävlingsledningen sedan OBA 2017.

 

Anna Irestig

Anna Irestig är kvalitetsgranskare i tävlingen. Hon ansvarar för att granska innehållet i samtliga anmälda tävlingsbidrag och bedöma kvaliteten och säkerställa att alla produkter uppfyller tävlingens krav på naturliga ingredienser. Anna genomför arbetet tillsammans med eleverna på Axelsons (där hon också är ekologisk hudvårdslärare) och har även andra bollplank inom branschen till sin hjälp. Anna är kvalitetsgranskare för andra året i rad, och kom med i tävlingsledningen i år.

 

Susanne Hovenäs

Susanne Hovenäs är PR-ansvarig för Organic Beauty Awards. Susanne är en veteran inom OBA och har varit med i juryn under tävlingens första två år – men i år lämnar hon juryn och tar istället det välkomna klivet över till tävlingsledningen.  Susanne är en erfaren skönhetsredaktör med ett brett redaktionellt kontaktnät, och hon ansvarar för att öka exponeringen av tävlingen i externa medier, tidningar och bloggar.