På sistone har jag lagt upp en hel del recensioner efter varandra av olika hudvårdsprodukter som jag använder & testar, men jag har aldrig riktigt gjort en guide när det gäller smink & hur jag egentligen tänker när det gäller tex foundation. Så, jag tänkte berätta lite vad jag tittar efter när jag köper just bas produkter.

fullsizeoutput_21d9

fullsizeoutput_21d8

 

 

För dig som är ny på bloggen kan jag berätta att jag använder enbart rena & naturliga smink produkter. Alltså smink som är utan massor av farliga syntetiska eller hormonstörande ingredienser. Detta gör att i vissa fall kan min makeup kan ge ett annat resultat än vad du kanske är vann vid med “vanligt” smink. Dock är det inte stor skillnad så no need to worry.

När det gäller foundation finns det vissa saker jag brukar leta efter & det är färg, täckning, återfuktning & hur länge den klarar av att sitta i.
När det gäller färg föredrar jag en som är ganska mörk så att jag får en lätt brunaktig ton, men åndå så att den fungerar tillsammans med min hy. Jag använder sällan puder för jag är en av dom som även gillar att min hy glänser och skimrar istället för att det är matt. Det är viktigt att min foundation täcker och slätar ut min hy. Dock vill jag att det ska se naturligt ut. Min foundation som jag använder idag (Maria Åkerberg) är även återfuktande och fungerar som en extra hudkräm nästan. Den sitter i en hel dag och du behöver inte oroa dig att allt är borta efter en dag på stan.

Generella saker du bör tänka på vid val av foundation:

Välj rätt foundation för din hud typ – Viktigt att du kolla på vad för hud typ du är, torr eller fet och väljer både smink & hudvård efter det. Är du torr behöver du då logiskt en mera återfuktande foundation och helst inte ett puderfoundation, då det torkar ut huden ännu mera.

Välj rätt färg på din foundation – Välj inte en för ljus foundation för din hy, utan gå efter en mörkare färg så kommer den bli perfekt när din foundation kommit på plats. Var även noga med vad för ljus du står i när du väl ska välja ut din foundation.

Applicera din foundation med ett redskap – Använd gärna en svamp eller än borste när du lägger på din foundation. Ditt resultat kommer bli bättre.

Använd olika foundation för olika årstider – använd inte samma foundation året om, utan variera dig beroende på årstid. Speciellt i Sverige där temperatur skillnaden kan variera mellan 20 grader & ibland är du brun samt ljusare i hyn.

Det är ok att skippar pudret – att använda puder på sin foundation för man en gång lärt sig det i mellanstadiet är inte ett måste längre. Det är ok att skippa puder och bara köra på ett väldigt bra foundation. Jag använder inte puder speciellt ofta, utan väljer en fin bronzer ovanpå min foundation istället.

Hoppas att detta hjälpte lite & har du några frågor så ställ gärna dem till min mail här! Kärlek Maya


 

 

Lately I have been posting a lot of reviews for each different skin care products that I have been using, but I’ve never really done a guide when it comes to makeup and what I really look for when it comes to foundation. So, I thought that I would tell you just that.

For those who are new to the blog, I can tell you that I only use pure and natural makeup products. Makeup that is without a lot of dangerous synthetic or hormone disrupting ingredients. This means that in some cases my makeup can give a different result than what you might be use to with “normal” makeup. However, it is not a big difference so no need to worry.

When it comes to foundation, there are certain things I tend to look for and it’s color, coverage, hydration and how long it will stay on.
As for color I prefer one that is quite dark so that I get a light brownish tone, but yet so that it works with my skin tone. I rarely use powder because I am one of those who like my skin shiny and shimmery instead of mat. It is important that my foundation covers and smooth out my skin. However, I want it to look natural. The foundation that I use today (Maria Akerberg) is also moisturizing and acts as an extra moisturizers almost. It sits in the whole day and you dont need to worry that everything is gone after a day out on the town.

General things you should consider when choosing a foundation:

Choose the right foundation for your skin type – Important that you know what skin type you are before buying you foundation. Are you dry or oily and select both makeup and skin care after that. If you are dry you need a more moisturizing foundation and preferably not a powder foundation, since it dries out your skin even more.

Choose the right color for your foundation – Do not choose a color that is to light for your skin, but go for a darker color & then it will be perfect when its in place. Also be sure what light you are in when you try out a foundation. Because if the light is wrong you might end up with the wrong color. 

Apply your foundation with a tool – Use a sponge or a brush when you put on your foundation. Your results will be better.

Use different foundation for different seasons – do not use the same foundation all year around, but vary depending on the season. Especially in Sweden, where the difference in temperature can vary between 20 degrees. Sometimes you are brown and sometimes lighter.

It’s ok to skip the powder – to use powder on your foundation because you have learned that somewhere in middle school is not a must anymore. It’s ok to skip the powder and just use a very good foundation. I do not use powder very often. I only choose a nice bronzer on top of my foundation instead.

Hope this helped a bit and if you have any questions, please send me an email! Love Maya