Oh my, oh my vilken dag det har varit. Idag har jag tampats med folk på t banan, på gågatan & på fiket, som har haft aggressionsproblem. Ilskan hos andra människor har idag legat i luften på något sätt. Det började redan på t banan in till stan där en tjej stampade mig på foten när hon skulle gå av för att jag råkade nudda hennes ben med min sko. Sedan var det en tjej som medvetet gick in i mig på gågatan för att hon tyckte att jag stod i vägen för henne & sist men inte minst café biträdet på pom & flora, som verkade ha en dålig dag & inte medvetet ville förstå mig när jag önskade påfyllning på mitt te. När sådan här saker inträffa stannar jag alltid upp och reflekterar över vad är meningen med allt det här, vad ska jag lära mig ur mina möten med alla dessa människor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

mayanestorov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Min slutsats efter dagen är att i sådana här situationer se lärdomen & inte spegla deras ilska eller irritation. Det är inte jag, jag är inte deras frustration. Det blir lätt att man annars går in i deras energi & själv får en dålig dag, men det gjorde jag inte. Jag valde att skaka av mig deras vibes & fortsätta på min positiva & kärleksfulla anda. Sedan hade jag ju frukost möten med min vän Neira på Pom & flora & vi gav varandra bra energi så det hjälpte också.

Trots min “dåliga” upplevelse på pom & flora (inte första gången tyvärr) återvänder jag för att deras frukost är sååå god & nu får de till och med ett inlägg på bloggen för maten är så god. Dock tycker jag att de borde se över sin personal & service. Hur som trots en dag där människor la sin dåliga energi på mig är jag fortfarande glad som en solstråle. Kärlek Maya


 

Oh my, oh my what day it has been. Today I have been dealing with angry people on the subway, on the pedestrian street & on the cafe. The anger has been in the air in some way today. It already started on the subway into town where a girl stamped me on the foot when she’d got off because I happened to rub her leg with my shoes. Then there was a girl who deliberately walked into me on the pedestrian street because she thought I stood in her way & last but not least the cafe assistant at Pom & Flora, who seemed to have a bad day & would not knowingly understand me when I wanted a refill on my tea. When such things happen I always stop and reflect on what is the meaning of all this, what should I learn from my meetings with all these people.

My conclusion after the day is that in such situations see the lesson & do not reflect their anger or irritation. It’s not me, I’m not their frustration. It would be easy for to get into their energy & you’ll have a bad day, but I did not do that. I chose to shake off their vibes & continue on with my positive & loving spirit. Then I had a breakfast meetings with my friend Neira at Pom & Flora & we gave each other good energy so that helped.

Despite my “bad” experience on pom & flora (not the first time unfortunately) I return because their breakfast is sooo good & now they even get an post on the blog because the food is so good. However, I think they should review their staff & service. Despite a day when people put their bad energy on me, I’m still a sunbeam. Love Maya