Jag har fått lite förfrågningar om att börja göra mina inspirations-inlägg med mantran, affirmationer, spiritualitet och vanor igen. Jag har faktiskt saknat dem lite om jag får vara ärlig, men det har samtidigt varit skönt att släppa dem ett tag för att fundera på vilket format jag verkligen vill ha. En sak som är säker är att jag vill skriva mera utifrån nu tid. Alltså vad jag gör just nu i stunden för att må bra och komma på banan. Just nu tex har jag knappt tränat på hela 2017, inte mediterar speciellt mycket det senaste månaderna och inte heller skriver jag tacksamhet och liknande varje dag som jag gjorde innan… detta inlägget får kanske bli en början för mig med. Ja, vi gör detta tillsammans vet jag?

mayarod

 

Jag har ju en massa peppande inlägg på lager så jag tänkte att jag börjar med ett gammalt inlägg, som jag hittade i morse. Det syftar till första stegen till en förändring och heter Mina steg – så här kan du börja en förändring i livet! Den tycker jag låter bra och detta känner jag att jag behöver just nu. Jag tänkte att jag senare i veckan skriver ett inlägg som går djupare i ämnet och väver in hur jag bryter “oönskade vanor” mot önskade vanor. Låter det bra?

Då tycker jag vi kör igång tillsammans. Här hittar du inlägget jag pratar om – så här kan du börja en förändring i livet. Klicka här! Lycka till så kan du följa mig på Instastorier, där jag säkert kommer uppdatera hur det går IRL (in real life). Puss på dig Maya

Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

I have received a few requests to start making my inspirational posts with mantra, affirmations, spirituality, and habits again. I have actually missed them a bit if I am being honest, but at the same time, it has been nice to let them go for a while to think about what format I really want. One thing that is sure is that I want to write more things I do based on the present moment in my life. What I’m doing right now, to feel good and get on the track. I am off track I can tell you. I have barely workout in 2017, did not meditate much in the last few months, nor do I write gratitude and what I like every day that I used to before … this post may be a start for me. Yes, let’s do this together?

I have a lot of inspirational posts in stock so I thought I will start with an old post, which I found this morning. It refers to the first steps of a change and is called My Steps – Here’s how to start a change in your life! I think that sounds good and I feel that I need this right now. Later during the week, I will write an article that goes deeper into the subject and add how I change “unwanted habits” for desired habits. Does it sound good?

Okej great let’s do this together. Here you will find the post I’m talking about on how you can start a change in life. Click here!
Good luck and you can follow me at Instastorier, where I will surely update how its going IRL (in real life). Kisses Maya