Meny

Dags att säga adjö till Naturligtsnygg….

Hej fina du som följt mig här på Naturligtsnygg.se. Det är dags för mig att nu stänga en dörr för att öppna en annan. Det är lite sorligt, men samtidigt känns det roligt och spännande. Nu undrar du säkert vad är det hon ska göra. Jo, jag kommer lämna denna underbara platform och flytta min blogg till min alldeles egna platform, som heter mayanestorov.com .

Så klart hoppas jag innerligt att du vill följa mig även där om det resonerar med dig. Du hittar alltså mig här – klick!! 

lo ve


 

 

Hi you all! Its time for me to say goodbye to this platform and transfer my blog to my own site that you will find here – mayanestorov.com

Thank you ever so much for following me here and being a great support. I hope that want to follow me on my own platform from now on. Hope to se you dear. Click here to join my loving tribe! 

 

Guide

Avslöjar nya produkter från Matlust innovationsprogram

Alltså wow vilka nya produkter som presenterades i fredags när sista gången av Matlust var. Lite sorligt att vi inte ska träffas mera och att programmet är slut för mig. Dock har jag fått massor av bra kontakter och mitt arbete med att sprida bra hälsosam mat har endast börjat… Jag har skapat massor av bra kontakter och framöver kommer jag att arbeta med några av dem.

I fredags var det demodag, där alla fick presentera sina produkter inför en jury. Jag har ju inga produkter än, men det har varit super intressant att följa de andra deltagarnas process och lyssna till deras otroligt innovativa och hållbara produkter. Vilket gäng vi har varit och vilka “game changers” vi är. Så häftigt! Nedan kan du se några av de produkter som varit med i programmet..

matlust-2

matlust-3 matlust-4matlust-8

Hemspter, Synbiotic kitchen och Ugly smoothie är några av de som deltog och enligt mig de som stack ut mest.
Hemspter raw vegan shake har en super god och närongsrik hampadryck i olika smaker. Hampa börjar ju komma mer och mer i olika former (kläder, mat och dryck) därför ska det bli extra intressant och se vad Hempster kommer hitta på. Du hittar deras instagram på Hempstersweden.

“Hampa är en av de mest mångsidiga och användbara växter man känner till. Tyvärr har denna växt fått oförkänt mycket skit genom åren, men nu börjar hampan återta sitt rykte som näringskälla/hälsokost. Hampa har riktigt unika hälsoegenskaper och  innehåller en STOR mängd nyttiga ämnen. Bl.a. är det en utmärkt källa till essentiella fettsyror, antioxidanter, vitaminer och mineraler, men den mest unika egenskapen hos hampa är att dess näringsämnen förekommer i det som kallas hög biotillgänglig form, dvs det är lätt för vår kropp att tillgodogöra oss alla dessa ämnen”.

Synbiotic kitchen är min vän Alines företag. Hon är grundare och även forskare också inom mag & tarm hälsa. Hennes probiotiska produkt är super och något ni förhoppningavis inom snar framtid kommer få se mera utav i någon matbutik när dig. Hon vill inspirera till mera tarmvänligt mat och det gör hon så bra redan.
Sist men inte minst är Ugly smoothie från Refood.nu. Alltså det namnet är klokrent, då det syftar till smoothies gjorda på endast fula frukter och osnygga grönsaker, som annars slängs. Refood vill med sin smoothie minska matsvinn och ta vara på mat som annars ratas i matbutiken. Ja, du hör. Fantastiska matinnovatörer som är här för att förändra framtidens mat. Jag är såå inspirerad och imponerad av alla.

Är även du intresserad av att kanske delta i någon av Matlusts program (de har flera stycken inom hållbar livsmedelsnäring) så hittar du deras hemsida här – Matlust!


Last Friday it was the last day of  Matlust and also demo day, where everyone could show off their products to a jury. I have no products yet, but I have followed the other participant’s journey and it has been very interesting to follow their process. What a bunch of game changers we are. So cool! Below you can see some of the products from the program.

Hemsptersweden, Synbiotic Kitchen and Ugly Smoothie are some of those who participated and, according to me, the ones who stood out the most. Hemspter Raw Vegan Shake has created a very good hemp beverage in different flavors. We are seeing more and more hemp on the market (clothes, food, and drinks), therefore, it will be very interesting to see what Hempstersweden will do.

“Hemp is one of the most versatile and useful plants we know. Unfortunately, this plant has gained a lot of bad reputation over the years, but now hemp begins to regain its reputation as a nutritional source/health food. Hemp has really unique health features and contains a LARGE number of beneficial substances. Among other things, it is an excellent source of essential fatty acids, antioxidants, vitamins, and minerals, but the most unique feature of hemp is that its nutrients occur in what is called high bioavailable form, which means it is easy for our body to absorb all these substances “.

Synbiotic kitchen is my friend Aline, who is also the founder and she is also a researcher in microbiome gut health. Her probiotic product is super and something you hopefully will see more of in a food store soon. She wants to inspire with more gut friendly food, and she is doing so well already.

Last but not least, Ugly smoothie is from Refood.nu. That name is so spot on, as it refers to smoothies made on only ugly fruits and nasty vegetables, which are otherwise thrown out. Refood wants to reduce food waste and take care of food that is otherwise thrown away in the grocery store. What a bunch of great food innovators who are here to change the food of the future. I am so inspired and impressed by all.

Are you also interested in participating in any of Matlust’s programs (they have several programs in sustainable food) then you can find their website here – Matlust!

Livsstil

Så här löser vi matfrågan ihop!

Så här löser vi matfrågan ihop – vad händer om man sätter ihop hälso-influencers, biohackers, forskare, mat entreprenörer, kockar och andra “changemakers” i ett rum med en massa grön mat och ger oss fri debatt. Jo, vi löser gåtan kring klimatet, sprider grön mat över hela världen och räddar alla världens problem inom 2 timmar. Om det ändå vore så väl, men vi är på god väg… Det som hände var att Aline, som jag nämnt innan med Synbiotic kitchen bjöd in mig till en mycket intressant workshop/diskussionspanel föra veckan kallad för Food for tomorrow/Happy food workshop hos Svenska institutet. Det är ett fantastiskt initiativ med fokus på att öka kunskapen kring framtidens mat och hur du och jag kan påverka utifrån där vi står. Läs mera längre ner….

Happy Food Workshop - Nov. 2018-2Happy Food Workshop - Nov. 2018-8Happy Food Workshop - Nov. 2018-18 Happy Food Workshop - Nov. 2018-33 Happy Food Workshop - Nov. 2018-36Happy Food Workshop - Nov. 2018-44

Photos by Sokol

“Food for tomorrow är ett treårigt initiativ som organiseras av SI (svenska institutet) på Västra Balkan och i Sverige. Initiativet genomförs i varierande samarbeten och format där team tar sig an utmaningar, där deltagare med olika profil och kompetens arbetar med att lösa konkreta problem inom livsmedelssystemet. Det är kopplingen och passionen till bra mat är den gemensamma nämnaren för deltagarnas engagemang. Samarbeten som föds på traven utvecklas och tas vidare under 8 månaders tid. Syftet med initiativet är att stärka regionala samarbeten samt att visa på lokala initiativ med global potential. Det är endast när alla nivåer aktiveras som vi kan skapa förändringar.”

“Happy food workshop vänder sig till personer som arbetar med mat och hälsa och leds av Aline (forskare och grundare av Synbiotic Kitchen). Matkreatörer och entreprenörer, som bl.a. grundat Stockholm Food Movement delar också med sig av sina erfarenheter om matens betydelse för en hållbar framtid”.

Kombinationen av Food for tomorrow och Happy food workshop utgör en fin plattform för oss alla matnördar att få påverka. Detta var min första gång som deltagare under workshopen och jag kommer definitivt vara med flera gånger. Jag förstår inte hur jag missat denna typen av event. Är så glad och tacksam att jag mött Aline och vi nu tillsammans kan inspirera och skapa diskussion kring gröna kost. Du är också välkommen så hoppas vi ses där nästa gång! Klicka på länkarna ovan för att följa kommande event.


What happens if you put together health influencers, biohackers, researchers, food entrepreneurs, chefs, and other changemakers in a room with a lot of green food and you give us free debate. Yes, we solve the mystery of climate change, spread green food all over the world and save all the world’s problems within 2 hours. If that only were the case, but we’re on our way… What happened was that Aline, as I mentioned before with Synbiotic Kitchen, invited me to a very interesting workshop/discussion panel called Food for tomorrow / Happy food workshop at the Swedish Institute. It’s a great initiative, focusing on increasing knowledge about the future of food and how you and I can influence from where we stand. 

“Food for tomorrow is a three-year initiative organized by SI (Swedish Institute) in the Western Balkans and Sweden. The initiative is implemented in varied partnerships and formats where teams face different food-related challenges, where participants with different profiles and skills work to solve concrete problems within the food system. The link and the passion for good food is the common denominator for the participants’ involvement. The program is developed and continued for 8 months. The aim of the initiative is to strengthen regional partnerships and to demonstrate local food initiatives with global potential. It’s only when all levels are activated that we can create changes. “

“Happy food workshop is an initiative for people who work with food and health and is led by Aline (scientist and founder of Synbiotic Kitchen). Food creators and entrepreneurs who among others have founded the Stockholm Food Movement also share their experiences about the importance of food for a sustainable future “.

The combination of Food for tomorrow and the Happy Food workshop is a great platform for us all food nuts to influence. This was my first time as a participant during the workshop and I will definitely be there participating again.  I’m so happy and grateful that I met Aline and we can now together inspire and create discussion about green food. You are also welcome so hope to see you there next time! Click on the links above to follow the upcoming events.