Meny

Livsstil

Mina egna planer & nyårlöften inför 2017

Godmorgon! Snart är det jul eller nej vila, umgås & bara leva i bliss med nära & kära. Jag gillar inte att använd ordet snart är jul för det verkar frambringa stress hos många människor. Julen ska INTE vara stressig, utan det bör vara en tid för reflektion, återhämtning och kärlek. Precis så tänker jag spendera julen & med en grön juice i min hand. Hur ska du spendera julen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto av Aboutthatlook.com

Efter inlägget i måndags om hur jag skapar mina nyårslöften fick jag förfrågningar om att berätta lite om hur mina planer ser ut inför 2017. Tänkte att jag skulle ge dig en liten överblick hur jag planerar & vad som händer mig nästa år.
Eftersom jag bara ska vila, planera & jobba fram till nyår kommer jag försöka sätta en plan inför 2017 samt samla ihop mig lite för att kunna rivstarta i januari. Jag vill vara väl förbered för allt kul som komma skall.
Året kommer faktiskt börja starkt med två otroligt roliga event/uppdrag som jag fått, där allt har med rawfood att göra. Jag kan inte avslöja mera än så just nu, men du kommer bokstavligen talat kunna smaka på en av grejerna. Jag brinner ju för hälsosam kost & Rawfit food, som jag kallar rawfood. Så, det ska bli otroligt roligt att få vara kreativ med råkost & få dela det med dig. Håll utkik för givetvis kommer jag att hålla dig uppdaterad.

Min lista är lång så här kommer några av mina nyårslöften & önskningar inför 2017:

Jag vill & kommer försöka 2017 att…

 • Utveckla allt som jag börjat med 2016.
 • Göra mera vloggar & matvloggar. Jag har faktiskt två fantastiskt roliga samarbete, som kommer kunna hjälpa mig med både bra foto & video. Så, jag är taggad att sätta igång. Du får gärna skriva till mig & berätta om du vill att jag ska vlogga om något speciellt. Alla förslag uppskattas!
 • Hitta på mera skoj tillsammans med min platform & alla grymma bloggare på Naturligtsnygg.se
 • Bygga klart på min hemsida.
 • Inspirera dig mera & komma närmare dig som läsare
 • Träffa likasinnade tjejer att vara kreativ tillsammans med
 • Resa minst varannan månad till världens alla hörn
 • Lära mig att surfa
 • Skapa ännu mera positiva minnen & leva ännu mera nu samt fullt ut
 • Skippa alla rädslor
 • Inspirera med mat över hela världen
 • Utbilda mig till rawfood & detox kock
 • Börja snickra på en bok
 • Utveckla min youtube kanal ännu mera
 • Snickra en podcast

Känns som att jag kan fortsätta för evigt, men jag tänker att jag stannar här. Ska bli spännande i slutet av nästa år & se vad som har inträffat samt vad jag faktiskt har hunnit med att göra. Min ambition för 2017 är stor och jag känner faktiskt hur det pirrar i kroppen inför det nya året. Länge sedan jag kände så med tanke på att livet har varit en uppförsbacke de senaste 5 åren. Nu äntligen ser det ljusare ut. Kärlek Maya


 

After the post this Monday about how I create my New Year’s resolutions, I received requests from you lovlies about how my plans looks for 2017. So, I thought I’d give you a little overview how I plan and what happens to me next year.
Since I’m just going to rest, plan and work until the New Year, I will try to put a bullet proof plan for 2017 and gather myself a little so I can kick start in January. I want to be well prepared for all the fun to come.
The year will actually start strongly with two incredibly fun events given to me, where everything has to do with rawfood. I can not reveal more than that right now, but you will literally be able to taste it. I am passionate for a healthy diet & Rawfit food, which I call rawfood. So, it will be incredibly fun to be creative with raw food & share it with you. 

My list is long, so here are some  of my New Year’s resolutions and wishes for 2017:

I want & will try to do this in 2017 …

 • Develop all that I started in 2016.
 • Making more vlogs & food vlogs I actually have two extremely exciting collaboration, which will be able to help me with both good photo & video. So, I’m psyched to get started. Please feel free to write to me and tell me if you want me to vlog about something special. Any suggestions are appreciated!
 • Do more fun stuff with my platform and all the awesome bloggers at Naturligtsnygg.se
 • Build my website.
 • Inspire you lovlies more and get closer to you
 • Meet like-minded girls to be creative with
 • Travel at least every other month all over the world
 • Learn to surf
 • Creating even more positive memories and live life even more now and fully
 • Get rid of all fears
 • Inspire with a good diet all over the world
 • Educate myself  within rawfood & detox
 • Start to write on my book
 • Develop my youtube channel even more
 • Start a podcast

I feel like I can go on forever, but I think I’ll stop here. I will be exciting at the end of next year and see what has happened and what I have actually managed to achieve. My ambition for 2017 is great and I actually feel a tingle in my body when I think about the new year. Long time since I felt that feeling considering that life has been an uphill the last 5 years. Now things are finally looking brighter. Love Maya

Recension

Röda läppar och täckande concealer med ekologiska Rms beauty

“RMS Beauty är skapat för att förändra hur kvinnor använder smink och det handlar om mer än att bara använda ekologiska ingredienser. I själva verket är den ekologiska biten bara det första steget i att skapa en produkt som inte bara är giftfri, men även fokuserar på att produkterna ska läka & ger näring åt huden”. Denna meningen är direkt citerad från Rms beauty hemsida & beskriver deras smink enligt mig mycket bra.
De har en hel rad av makeup som just ger huden näring & jag har valt ut två produkter som jag använder mest från deras serie. Deras röda läppstift & deras Un cover-up täckande concealer.

fullsizeoutput_20a8

fullsizeoutput_2097 fullsizeoutput_20a4

fullsizeoutput_208d

fullsizeoutput_2095

Bilderna på mig är tagna av Aboutthatlook.com med min Olympus OM-D

Letar du efter 100% rent multi-funktionellt smink så är det RMS du söker. Rms kan användas till olika kombinationer i din makeup bl.a som det röda lip shine du ser på bilden, vilket kan användas som både rouge, ögonskugga & läppstift. Så bra!
Rms innehåller inte något vatten så du kan “dubbel dippa” med dina fingrar i burken utan att behöva oroa dig för eventuell bakterie tillväxt. Sminket är fullproppat med närande oljor, som tar fram det bästa i din hy & lämnar dig med en fin glans. Jag skulle säga att Rms är för dig som vill ha en levande hy med lyster, där hyn får andas och skimra. Vill du ha en mera “kakig” & extremt matt effekt så skulle jag rekommendera att du blandar makeup. Tex Rms un cover-up är bra som bas concealer, men att du sedan i så fall blanda den med ett mattifierande puder. Jag brukar använder un-cover up tillsammans med mina produkter från Lily Lolo & Zuii organics. Två puder jag använder är Popcorn från Lily Lolo & finishing powder flawless matte.

Här hittar du mina utvalda produkter från Rms

Ta hand om din hud för du förtjänar det bästa. Kärlek Maya


 

“RMS Beauty is created to change the way women use makeup and it is about more than just using organic ingredients. In fact, the ecological part is only the first step in creating a product that is not only toxic, but also focuses on the products that heals and nourish the skin. ” This sentence is directly quoted from the RMS website and describe their makeup according to me very well.
They have a whole range of makeup that nourishes the skin & I have selected two products that I use. Their red lipstick & their Un Cover-Up Concealer.

Are you looking for a 100% pure multi-functional makeup then you are searching for RMS. RMS can be used in various combinations in your makeup like the red lip shine you see in the pictures, which can be used as both blush, eye shadow and lipstick. So good!
RMS does not contain any water, so you can “double dip” with your fingers in the jar without having to worry about possible bacterial growth. The makeup is packed with nourishing oils, which brings out the best in your skin and leave you with a nice shine. I would say that RMS is for those who want a living skin with luster, where the skin can breathe and shimmer. Do you want a more “cakey” and ultra matt effect I would recommend that you mix different makeup. For example RMS un cover-up is good base concealer, but you then you should mix it with a matte powder. I usually use the un cover-up along with my products from Lily Lolo & Zuii organics. Two powder I use is Popcorn Lily Lolo Finishing Powder & flawless matte.

Take care of your skin because you deserve the best. Love Maya

Livsstil

Jag har ett mission som är större än min rädsla!

Just nu har jag ett mission som är större än min rädsla för att misslyckas eller låta andra människor definiera mig. Jag lever, andas & jobbar med mitt mission i livet, min livsväg är den jag går på just nu. Dock har det inte alltid varit så, men när jag började titta inåt, lyssna & rannsaka mig själv. Hände det mirakel!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av duktiga Neira med modebloggen Aboutthatlook.com

Jag lever ett liv idag, där jag, min hälsa & min inre lycka är det absolut viktigaste för mig. Det finns inget som betyder mera & allt annat kommer på andra plats. Det kanske låter egoistiskt & självupptaget i dina öron, men faktiskt är det raka motsatsen. Att prioritera sig själv och det som gör dig lycklig är det bästa du kan göra för andra. Detta betyder inte att jag är nonchalant & inte kärleksfull eller bryr mig om andra människors känslor, utan jag har istället mera att ge andra när jag följer “my soul purpose”.

Vissa av sakerna jag skriver nu nämnde jag i mitt inlägg om att våga vara sig själv (länk nedan). Tex att följa andra & inte våga stå upp för vad du är och vad som är viktigaste för dig är att göra världen en otjänst. Människor kommer alltid försöka påverka dig i motsatt riktigt & pressa sina rädslor på dig, men lever du enligt din livsväg & ditt livs mission kommer du inte låta det stoppa dig eller definiera dig.
Jag har många gånger fått höra att mitt sätt att leva är extremt och att jag bör slappna av lite. När folk säger så vet jag att de handlar inte om mig & mitt sätt att leva, utan om deras rädslor & begränsningar. Alla är vi olika och har vår egen verklighet som vi lever efter.

Det tar inget mood att säga att det inte kommer fungera, utan det du egentligen säger är att du är rädd för att försöka och misslyckas. Inget är omöjligt i min värld. Jag bryr om vad andra tycker, men jag låter inte det stoppa eller definiera mig för jag är på ett mission i livet som är störren än mina rädslor. Kärlek Maya


 

Right now I have a mission that is greater than my fear of failure or let other people define me. I live, breathe and work with my mission in life, my life path is the one I walk on right now. However, it has not always been that way, but when I started looking inward & listen to myself. Magic started to happen!

Picture taken by talented Neira fashion blog Aboutthatlook.com

I live a life today, where I, my health and my inner happiness are the most important things for me. There’s nothing that means more and everything else comes second. It may sound selfish and self-absorbed in your ears, but actually it is the opposite. To prioritize yourself and what makes you happy is the best you can do for others. This does not mean that I am nonchalant and not loving or care about other people’s feelings, but rather the opposite I have more to give to others when I follow “my soul purpose”.

Some of the things I write about now, I mentioned in my post about being yourself (link below). For example to follow others and not dare to stand up for what you are and what is important for you is to make the world a disservice. People will always try to influence you in the opposite way and push their fears on to you, but if you are living according to your life path and your life mission, you will not let it stop you or define you.
I have often been told that my way of living is extreme and that I should relax a bit. When people say that, I know that’s not about me and my way of living, but about their fears and limitations. We are all different and have our own reality that we live by.

It takes no courage to say it will not work, but what you are really saying is that you’re afraid to try and fail. Nothing is impossible in my world. I care about what others think, but I do not let it stop or define me I’m on a mission in life that is bigger than my fears. Love Maya