Meny

Livsstil

Jag har inte ansvar för någon annan än mig själv…

Igår stod jag och diskuterade med en arbetskollega (så kul att ha arbetskollegor igen) det här med att alltid ta hänsyn till andra. Att känna att man behöver ta ansvar för vad andra människor känner i ens närhet. Det behöver man egentligen inte men vi människor gör det hela tiden…. 
Jag är en högsensitive människa, vilket i korta drag betyder att jag känner vad andra människor känner, tänker men inte säger högt. Det är både på gott och på ont och det har många gånger dränkt mig och min energi. Dock har jag idag lärt mig att urskilja vad som tillhör mig och inte tillhör mig. Det ger mig utrymme att sätta mina gränser och sluta ta ansvar för någon annans känslor. För jag har inte ansvar för någon annan än mig själv. Så skönt när jag upptäckte att det var så. En befrielse får jag lova…  

mayalycka

Ivan min poddkollega har ju sagt detta till mig många gånger och jag tror någonstans att det är hans ord som kanske har sjunkit in tillslut. Det var som att han någonstans gav mig tillåtelse, att sluta gömma mig och sluta ta ansvar för vad andra känner hela tiden, för att han sträva själv efter att leva så.
Jag skriver detta inlägg idag för att jag vill någonstans ge dig tillåtelsen att sluta ta ansvar för vad andra människor känner och tycker i din närhet. Du får vara precis som du vill, känna vad du vill och tycka vad du vill. Låt alla vara som de är, men utryck din sanning högt. Kanske kommer någon att avsky det du säger och det är ok. Kanske kommer någon att bli super provocerad av det du känner, men det är också okej för det är deras värld och inte din. Alla ser vi egentligen samma sak fast utifrån olika synvinklar och det är helt ok.

En rolig utmaning är att under en veckas tid känna in vad som är dina känslor och vad som är andras. Uppmärksamma det och bryta mönstret av att böja sig för andra människors åsikter för att man vill vara till lags. Nej, låt dina känslor, åsikter och tankar ta plats. Dags att sluta ta ansvar för andra! Ha nu en fantastisk vecka! Stor kram Maya

Bild Aboutthatlook.com


 

 

Yesterday I had a discussion with a colleague (so fun to have colleagues again) about always taking others into consideration. The feeling that you need to take responsibility for what other people feel in your life. You do not really need to actually….
I am a highly sensitive person, which in short terms means that I feel what other people feel, think but not saying out loud. It’s both good and bad and it has been draining my energy many times. However, today I have learned to distinguish what belongs to me and not to me. It gives me room to set my limits and stop taking responsibility for someone else’s feelings. Because I have no responsibility for anyone but myself. It so nice that I have realized that now. It’s a liberating feeling.

Ivan my pod colleague has said this to me many times and I think somewhere that maybe his words gave me permission to stop doing that.
I’m writing this post today because I want to give you permission to stop taking responsibility for what other people feel and like. You may be just the person you want, feel what you want and enjoy what you want. Let all people be as they wish, but express your truth loud. Maybe someone will dislike what you’re saying and that’s okay. Maybe someone will be super provocated by what you feel, but it’s okay too because it’s their world and not yours. We all really see the same thing from different angles and it’s all right.

A fun challenge is to distingue your feelings from others during a week’s time. Pay attention to yourself and break the pattern by being quiet and only letting others opinions take place. No, let your feelings, opinions and thoughts take place. It’s time to stop taking responsibility for others! Have a great week now! A hug Maya

Livsstil

Så här skapar jag nytänkande och behärskar mina inre spöken!

Jag fortsätter och #reposta mina inspirations- och affirmationsinlägg från förr. Jag känner mig “in the mood” för att börja med det igen. Vad känner du för det?

mayar1

 

Jag försöker ju själv att peppa mig till förändring och nytänkande så behöver all inspo som finns. Detta inlägget kändes högst relevant för mig som lätt har känt att jag fastna i ältandet och mina egna inre “spöken” de senaste månaderna. Sedan hade jag och Ivan en bra disskusion i podden om att säga ja och leva sitt liv fritt från begränsningar. Ivan får mig verkligen att vakna till liv och det är jag otroligt tacksam över.
Jag tänker att jag länkar till blogginlägget jag vill reposta och under hittar du även poddensavsnit, som jag syftar till. Hoppas du får lite pepp genom detta. Njut av din fredag. Puss Maya

  • Bloggen – Detta stoppar dig från att nå dina drömmar – klick!
  • Podden Oredigerad – Våga säga ja och låt dina drömmar ta plats 2018 – klick!

Bild Abutthatlook.com


 

I continue and #repost my inspiration and affirmation posts. I feel “in the mood” to start with that again. How do you feel about that?

Right now I am trying to motivate myself to change, so I need all the inspiration I can get. This post felt highly relevant to me since I have been a little stuck in my head with my own inner “ghosts” recently. Hope you get a little inspo through this. Enjoy your Friday. Puss Maya

 – This stops you from reaching your dreams – click! Love Maya

Livsstil

Dags för förändring och vi kan göra det tillsammans?

Jag har fått lite förfrågningar om att börja göra mina inspirations-inlägg med mantran, affirmationer, spiritualitet och vanor igen. Jag har faktiskt saknat dem lite om jag får vara ärlig, men det har samtidigt varit skönt att släppa dem ett tag för att fundera på vilket format jag verkligen vill ha. En sak som är säker är att jag vill skriva mera utifrån nu tid. Alltså vad jag gör just nu i stunden för att må bra och komma på banan. Just nu tex har jag knappt tränat på hela 2017, inte mediterar speciellt mycket det senaste månaderna och inte heller skriver jag tacksamhet och liknande varje dag som jag gjorde innan… detta inlägget får kanske bli en början för mig med. Ja, vi gör detta tillsammans vet jag?

mayarod

 

Jag har ju en massa peppande inlägg på lager så jag tänkte att jag börjar med ett gammalt inlägg, som jag hittade i morse. Det syftar till första stegen till en förändring och heter Mina steg – så här kan du börja en förändring i livet! Den tycker jag låter bra och detta känner jag att jag behöver just nu. Jag tänkte att jag senare i veckan skriver ett inlägg som går djupare i ämnet och väver in hur jag bryter “oönskade vanor” mot önskade vanor. Låter det bra?

Då tycker jag vi kör igång tillsammans. Här hittar du inlägget jag pratar om – så här kan du börja en förändring i livet. Klicka här! Lycka till så kan du följa mig på Instastorier, där jag säkert kommer uppdatera hur det går IRL (in real life). Puss på dig Maya

Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

I have received a few requests to start making my inspirational posts with mantra, affirmations, spirituality, and habits again. I have actually missed them a bit if I am being honest, but at the same time, it has been nice to let them go for a while to think about what format I really want. One thing that is sure is that I want to write more things I do based on the present moment in my life. What I’m doing right now, to feel good and get on the track. I am off track I can tell you. I have barely workout in 2017, did not meditate much in the last few months, nor do I write gratitude and what I like every day that I used to before … this post may be a start for me. Yes, let’s do this together?

I have a lot of inspirational posts in stock so I thought I will start with an old post, which I found this morning. It refers to the first steps of a change and is called My Steps – Here’s how to start a change in your life! I think that sounds good and I feel that I need this right now. Later during the week, I will write an article that goes deeper into the subject and add how I change “unwanted habits” for desired habits. Does it sound good?

Okej great let’s do this together. Here you will find the post I’m talking about on how you can start a change in life. Click here!
Good luck and you can follow me at Instastorier, where I will surely update how its going IRL (in real life). Kisses Maya