Meny

Livsstil

Dags för förändring och vi kan göra det tillsammans?

Jag har fått lite förfrågningar om att börja göra mina inspirations-inlägg med mantran, affirmationer, spiritualitet och vanor igen. Jag har faktiskt saknat dem lite om jag får vara ärlig, men det har samtidigt varit skönt att släppa dem ett tag för att fundera på vilket format jag verkligen vill ha. En sak som är säker är att jag vill skriva mera utifrån nu tid. Alltså vad jag gör just nu i stunden för att må bra och komma på banan. Just nu tex har jag knappt tränat på hela 2017, inte mediterar speciellt mycket det senaste månaderna och inte heller skriver jag tacksamhet och liknande varje dag som jag gjorde innan… detta inlägget får kanske bli en början för mig med. Ja, vi gör detta tillsammans vet jag?

mayarod

 

Jag har ju en massa peppande inlägg på lager så jag tänkte att jag börjar med ett gammalt inlägg, som jag hittade i morse. Det syftar till första stegen till en förändring och heter Mina steg – så här kan du börja en förändring i livet! Den tycker jag låter bra och detta känner jag att jag behöver just nu. Jag tänkte att jag senare i veckan skriver ett inlägg som går djupare i ämnet och väver in hur jag bryter “oönskade vanor” mot önskade vanor. Låter det bra?

Då tycker jag vi kör igång tillsammans. Här hittar du inlägget jag pratar om – så här kan du börja en förändring i livet. Klicka här! Lycka till så kan du följa mig på Instastorier, där jag säkert kommer uppdatera hur det går IRL (in real life). Puss på dig Maya

Bild tagen av Aboutthatlook.com


 

I have received a few requests to start making my inspirational posts with mantra, affirmations, spirituality, and habits again. I have actually missed them a bit if I am being honest, but at the same time, it has been nice to let them go for a while to think about what format I really want. One thing that is sure is that I want to write more things I do based on the present moment in my life. What I’m doing right now, to feel good and get on the track. I am off track I can tell you. I have barely workout in 2017, did not meditate much in the last few months, nor do I write gratitude and what I like every day that I used to before … this post may be a start for me. Yes, let’s do this together?

I have a lot of inspirational posts in stock so I thought I will start with an old post, which I found this morning. It refers to the first steps of a change and is called My Steps – Here’s how to start a change in your life! I think that sounds good and I feel that I need this right now. Later during the week, I will write an article that goes deeper into the subject and add how I change “unwanted habits” for desired habits. Does it sound good?

Okej great let’s do this together. Here you will find the post I’m talking about on how you can start a change in life. Click here!
Good luck and you can follow me at Instastorier, where I will surely update how its going IRL (in real life). Kisses Maya

Så här ser min nya lya ut!

Hej nu är jag tillbaka! Solen lyser och livet går åt rätt håll. Dock har energierna i helgen varit intensiva… Har du känt dem? Jag har känt dem i hela kroppen. Huvudvärk delux, hjärtklappning, yrsel, synsvårigheter och allmän förvirring. När jag läser det skrivet så här ser det helt galet ut, men det är precis det jag har känt. Känner du igen dig?

Det var ju inte mina känslor och sensationer jag skulle skriva om nu utan min nya lyyyaaaaaa! Alltså mitt lilla krypin på 41 kvm är så fint och mysigt. Jag är otroligt glad och tacksam över mitt boende. Synd bara att lägenheten inte är min, men man vet aldrig den kanske blir. Jag trivs som fisken i vattnet hur som helst och har nära till grönområden samt nära till inner city. När jag tänker efter kunde det inte blivit en bättre nystart på 2018. Som du säkert vet har livet varit en aning tufft 2017 och lite av den typen av energi har följt med till detta året, men sakta, sakta håller den på att gå över. Denna flytt gjorde verkligen ett enormt lyft för mig och nu när jag har installerat mig och tittar ut genom fönstret samt ser solen lysa in känns det varmt i hjärtat. Här kommer lite bilder från mitt nya boende. Jag tänkte att jag skulle göra en video där jag baka och visar dig lägenheten i video format. Skulle du gilla det?
Det som tillkommit nu som inte syns på bilderna är gardiner, men det får jag visa på min Insta stories eller på min Youtube kanal.

lyanlyan-2lyan-5 lyan-6Köpa ekologiskt (1)lyan-3lyan-7 lyan-8Köpa ekologisktlyan-13 lyan-14lyanbadrum

 

Jag tror aldrig jag varit så här inbjudande i mitt hem som jag är här. Du får se mitt “work space”, mitt sovrum och mitt kök, where all the magic will happen. Vad tycks, mysigt va?
Att vara inbjudande kommer bli mitt tema för detta året. Att vara mera transparant, ärlig och naken i allt som är jag. Det innebär att jag kommer dela mycket mera med dig, mera känslor av alla slag, mera saker som händer. Ja näst intill allt som jag känner är ok att dela offentligt. Har du önskemål om grejer du vill att jag delar skriv gärna till mig så ska jag se till att få till det.
 
Nu ska jag strax laga lunch i mitt fina kök så vi hörs snart. Puss Maya 


 

Hello, I’m back! The sun is shining and life is moving in the right direction. However, the energies this weekend have been intense … Have you felt them? I have felt them throughout my whole body. A headache, palpitations, dizziness,  difficulties with my eyesight and general confusion. When I read it like this, it sounds crazy, but that’s exactly what I’ve felt. Do you recognize yourself?

Anyway, It was not my feelings and sensations I was supposed to write about now but about my new apartment! My little place is 41 sqm & it is so nice and cozy. I am incredibly happy and grateful for my accommodation. Too bad that the apartment is not mine, but you never know it may be. I like it like the fish in the sea and I have close to green areas as well as close to the inner city of Stockholm. As I’m thinking about it, it could not be a better start for 2018. As you know, life has been a bit tough 2017 and some of that energy has followed me this year, but slowly, slowly its leaving me. This move really made a huge boost for me and now that I’ve lived here for a couple of days and looking through the window and watching the sunshine I have a warm feeling in my body. Here are some pictures from my new accommodation. I thought I would make a video where I bake and show you the apartment in full size. Would you like it?

What’s added now that is not visible in the pictures is curtains, but I can show them on my insta story or on my youtube channel.

I never think I have been this private on the blog showing my home space like this. It will be my theme for this year. Being more inviting, transparent, honest and naked in all that I am. That means I’ll share much more with you, more feelings of all kinds, more things happening.  If you have any questions about things you want me to share please write to me and I will make sure to get it done.
Now I’ll have lunch in my nice kitchen so talk to you soon. Kiss Maya

 

Livsstil

Det är okej att leva ett liv som andra inte förstår!

Hej hej detta är speciellt till dig med kärlek & omtanke.
Jag tycker att det är dags att ta av sig hand- & fotbojorna och göra sig fri från andra människors åsikter, eller vad säger du? Detta har jag verkligen reflekterat över de senaste månaderna, då jag hamnat i olika situationer som har fått mig att känna mig fast. Det har varit bra & fått mig att tydligt förstår att detta är ett mönster jag burit med mig hela mitt liv. Det är ingen annans fel att jag känt mig fast, utan jag har själv agerat för att hamna där.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild tagen av Aboutthatlook.com

Allt handlar om att jag hela mitt liv fram tills nu har varit andra människor till lags. Andra människors åsikter har fått gå före mina egna & jag har ofta följt någon annans vilja. Jag har försökt att undvika andra människors drama genom att ge dem utrymme och försökt att förminska mig själv för att inte ta för mycket plats. Detta är ju inte på något sätt bra och jag är otroligt tacksam för att jag upptäckt det nu.
Allt detta kallas ju för destruktivt beteende & är inte hälsosamt för någon inte minst mig själv. Jag gör ju ingen en tjänst när jag försöker gömma mig själv, för världen behöver det jag har att erbjuda. Världen behöver det alla har att erbjuda. Man behöver bara hitta det man är bra på och göra det utan ursäkter. Det är okej att leva ett liv som andra inte förstår & det är okej att utrycka det med självkänsla utan att forsera det på andra. Jag får lov att ta plats oavsett om det gillas av andra eller inte. Jag har rätt att uttrycka min egen sanning oavsett om andra dela min åsikt eller inte. Ingen ska behöva gömma sig för att vara andra till lags, utan alla har rätt att vara sanna mot sig själv.
Att vara sann mot sig själv kräver mod, ärlighet och sanning. Dessa tre egenskaper är inte alltid lätta att bemästra, men jag känner att det är den enda vägen för mig att gå. Det kan innebära att personer, händelser och saker kanske faller bort, men det är okej för jag är sååå redo för frigörelse och förändring. Håller du inte med mig? Du borde göra detsamma. Puss & Kärlek från mig


 

Hello, this is especially for you with love & compassion.
I think it’s time to get rid of the chains that have been restricting you & free yourself from other people’s opinions, or what do you say? I have really reflected over this the last few months because I have been in situations that have made me feel stuck. It has made me understand clearly that this is a pattern I carried with me, my whole life. It’s no-one’s fault that I felt this way, but I’ve put my self in positions to end up there.

It’s all about that all my life up until now I have been pleasing other people. Other people’s opinions have mattered before my own & I have often followed someone else’s will. I have tried to avoid other people’s drama by giving them space & trying to reduce myself so I wouldn’t take up too much space. This is by no means good, and I’m incredibly grateful that I have discovered it now. All of this is called destructive behavior & is not healthy for anyone not least me. I do not do any good when I try to hide myself, because the world needs what I have to offer. The world needs what everyone has to offer. You just have to find what you are doing well & do it without excuses. It’s okay to live a life that others do not understand & it’s okay expressing it with self-esteem without forcing it on others. I’m allowed to take up space, regardless of whether or not it is liked by others. I have the right to express my own truth, whether or not others share my opinion. No one has to hide to please other people & everyone has the right to be true to themselves.
Being true to yourself requires courage, honesty, and truth. These three qualities are not always easy to master, but I feel it’s the only way for me to go. This may mean that people, events, and things may fall off my life wagon, but that’s okay because I’m so ready for liberation and change. Don’t you agree with me? You should do the same. Kiss & Love from me