Meny

Livsstil

Jag är äntligen tillbaka!!!

Precis som rubriken skriver så är jag äntligen tillbaka & jag har börjat träna igen. Alltså känslan när träningen äntligen ger mig energi & jag blir inte ett vrak efteråt, där jag bara vill sova trots magen full av bra mat. För så har det varit för mig sedan mars, då jag blev sjuk samt hade ångest typ hela tiden. Jag skrev ju ett inlägg om hur min status har varit den senaste tiden (läs här) & många kände igen sig. Det är så häftigt för sedan jag skrev & var öppen har iprincip allt släppt… så coolt & nu kändes träningen också peppande, motiverande & bara sååå bra. Jaaaaaaa! Alltså vikten av att vila när kroppen säger vila, kan jag inte tjata om nog. Vila för guds skull, vila människor!

elevator-lunge

Jag har de senaste tiden tränat Be.core 2 ggr & Barrys en gång. Det är inga lätta tränigsformer & kroppen har sagt ja tack & den vill ha mera. Jag är så lycklig & tacksam. Håller alla tummar, tår & peppa med mig inför att det fortsätter så här. Hur mår du & tränar du något eller kanske är du i samma sists som jag? Skriv gärna & berätta i bloggen eller på min instagram @mayanestorov. Kärlek Maya

Bild tagen av Anna Korsgren


 

Just as the title says, I’m back & I’ve started working out again. The feeling when exercise finally gives me energy & I am not a wreck afterward, where I just want to sleep despite my belly being full of good food. It has been like that for me since March when I got sick and had anxiety all the time. I wrote a post on how my status has been recently & many people recognized themselves. It’s so awesome because since I wrote about my feelings & was open everything has basically been better. It’s so cool & now my workout felt great & motivational. Yaaasss! The importance of resting when the body says rest, I can not say that enough. Rest for God’s sake, rest people!

I have recently been training Be.core 2 times & Barrysbootcamp once. These two are no easy workouts, but my body has said yes please & it wants more. I’m so happy & grateful for that. Friends hold all thumbs for me & pray that it will continue like this. How do your status? Are you working out? Please tell me. Write all about your story on the blog or on my Instagram @mayanestorov. Love Maya

Livsstil

Provade @Barrysstockholm & så här tyckte jag!

Godförmiddag fina du! Va, hur kan det vara helg redan?? Det var ju helg precis. Denna veckan har flugit iväg & varit både rolig & mindre rolig. Igår tex var ingen bra dag så det dök inte upp något blogginlägg. Har lärt mig nu att när jag håller på att “återhämta”mig så bör jag lyssna på vad jag känner & speciellt när det inte känns bra psykiskt & fysiskt i kroppen. De dåliga dagarna kommer så småning om överskuggas av de bra & jag är på god väg, men just nu behöver jag vara extra snäll mot mig själv.
Att vara snäll mot sig själv & ta sitt tempo var också något jag gjorde på passet igår när jag för första gången provade Barrys. Jag gick in ganska hårt vid första intervallerna, då jag ville ge Barrys en ärlig chans & köra på tempot som föreslogs av instruktören Joey (VD för Barrys),  men jag insåg ganska snabbt att det var inte alls där jag var varken mentalt eller fysiskt. Så jag släppte känslan av prestation och lyssnade istället till min kropp, vilket jag är så tacksam för idag. Lyssna alltid till dig själv om du inte alls är på platsen att köra stenhårt. Det är en sak att låta sig motiveras, men en annan att strunta i kroppen.

barrys-3

barrys-4

mayanestorov (2)

Dessa två bilder är av instruktörerna Sabina Dalfjäll, som även är tränare på Biggest Loser & den andra bilden är av systrana Kjos, där Elin också är en av tränarna, men båda av systrana Kjos är träningsnördar.

barrys-7

Bilden ovan är av han som tar fram dryckerna till Barrys fuelbar (har glömt vad han heter)

Träningspasset på Barrys var tufft, effektivt & intressant. Jag ska inte säga att jag tyckte att det var så roligt, men det är pga att jag inte alls är där menatlt att köra så hårt just nu. Skulle jag vara inne i träningen skulle jag säkert känna gud vad kul. Jag älskar ju träning & älskar att prova nya grejer, men intervallerna var jag inte menatlt förbered på. Jag känner just nu efter bara ett pass (ska ge det fler chanser) att Barrys inriktar sig till männsikor som har tränat lite & är vana vid att ta i. Ligger man på en lägre nivå & är väldigt ny på tränigen så blir Barrys nog lite för tufft enligt mig. Jag testade helkroppspasset & det kände det var en bra kickstart för hela kroppen. Man aktiverade hela kroppen & värvade intervaller med styrka & vikter. Min upplevelse under det passet var att fokuset var mestadels på intervallerna & jag gillar ju styrka mera så det var en utmaning för mig. Nu har jag ingen bild från “the red room” som det heter, där träningens kördes, men om du följer mig på snapchat eller instastories så får du alltid se live from in the moment.

Jag kommer defitivt att prova flera pass för att få en större bild av konceptet, för det känns inte fair att döma efter bara en gång. När jag väl är inne och tränar ordentligt samt menatlt inställd på att verkligen svettas kommer min åsikt säkert att ändras.
Invigningen som var dagen innan var trevlig & all personal är super trevliga. Många jag känner är tränare på Barrys, vilket är jätte roligt & bara det gör att jag vill återvända igen. Det är alla människor som brinner för träning & gör det som de älskar. Då kan det aldrig bli fel. Sedan dessutom har de en super nice fuelbar, där de serverar smoothies & juicer. Där hängde jag och inspekterade ingredienserna direkt, hehe typiskt mig. Barrys får en tumme upp & jag kommer definitivt prova igen. Välkommen till Stockholm! Kärlek Maya


 

Hi, you! Well, how can it be the weekend already ?? This week has just flown by & been both fun & less fun. Yesterday, for example, was no good day so I did not post anything on my blog. I have by now learned that when I am “recovering” I should listen to what I feel & especially If I am not feeling good mentally and physically in my body. I know that the bad days will eventually be overshadowed by the good once and I’m on my way, but right now I need to be extra kind to myself.

Being kind to myself & taking it slow was also something I did during the workout yesterday when I first tried Barrysboatcamp. I went in pretty hard at the first intervals since I wanted to give Barrys Bootcamp an honest chance & run at the pace suggested by instructor Joey (CEO of Barrys), but I realized quite quickly that it was not at all where I was neither mentally nor physically. So I need to push myself and instead listened to my body, which I’m so grateful for today. Always listen to yourself if you are not in the place of pushing it. It’s one thing to be motivated by the instructor, but another to thing to just go & ignore your body’s signals.

The training session at Barry’s was tough, effective & interesting. I’m not going to say I thought it was that much fun, but that’s because I’m not there mentally at all right now. If I would be working out regularly, I would certainly think God this was so much fun. I love training and love to try new workouts, but I was not mentally prepared for the intervals. I  feel after just one workout ( I am giving Barrys more chances) that Barrys focuses mostly on people who have workouts a little. If you are at a lower level and are very new to working out, Barrys will be a little bit too tough for you. I tried the whole body class and it felt it was a good kickstart for my whole body. You activate your whole body & do the exercises in between doing cardio. My experience was that the focus was mostly on the intervals, and I like strength training more so it was a challenge for me. I have no picture from “the red room” where the training is taking place, but if you follow me on snap chat or insta stories, you’ll always see everything live from in the moment @mayanestorov.

I will definitely try several classes to get a bigger picture of the concept because it does not feel fair to judge after just one class. When I will be exercising properly and mentally prepared for a real sweat, my opinion will certainly change.
The opening of Barrysstockholm the day before I tried the workout where nice & all staff were super nice. A lot of people I know are coaches at Barry’s, which is really fun & just that makes me want to return again. They are people who are passionate about exercise and do what they love. They also have a super nice fuel bar, where they serve smoothies and juices. Of course, I was there tasting & trying out & checking the ingredients directly, hehe typically me. Barry gets a thumbs up & I will definitely come back again. Welcome to Stockholm! Love Maya

Livsstil

Invigning av Wörkout the studio med Pischa Stindstedt

Igår slog min grymma vän Pischa Strindstedt upp dörrarna för sitt första gym Wörkout the studio. För dig som inte känner Pischa så är hon grundare av ett träningskoncept som heter Wörkout & hon har hållit hus på the Noxbox tidigare borta vid globen. Nu är hon dock på sitt alldeles egna gym. Alltså så grymt av henne att följa sin dröm & make it happen. Blir så inspirerad av den tjejen!

wörkoutthestudio-2 wörkoutthestudio-3

Pischa blev 2016 årets PT på guldhjärtat Fitness festivalen, vilket hon så klart förtjänar till 1000% då hon jobbar stenhårt för att hjälpa andra med sin träning. Hon är verkligen otroligt målmedveten & passionerad för sitt arbete. Tränar du med henne kommer du med all säkerhet att svettas & köra stenhårt. Jag har själv varit med på ett av hennes pass & kan varmt rekommendera hennes träningsform. Effektivt, svettigt & roligt.

Vill du hitta till hennes Studio spana in hennes hemsida här – klick! På min facebook kan du även se en Live video från studion. Klicka här om du vill se den. Kärlek Maya


 

Yesterday my awesome friend Pischa hit the doors of her first gym Wörkout the studio. For those of you who do not know Pischa, she is the founder of a training concept called Wörkout & she has been at the Noxbox earlier by Globen in Sthlm. Now she is at her very own gym. So so awesome of her to follow her dream & make it happen. So inspired by that girl!

Pischa became the personal trainer of the year 2016 at the guld hjärtat awards, which she deserves to a 1000% since she works hard to help others with their training. She is really incredibly goal oriented and passionate about her work. If you exercise with her you will certainly be sweating as hell & rocking hard. I have participated in one of her classes and can highly recommend her Wörkout. Effectively, sweaty & fun.

Would you like to find her Studio check out her website here – click! On my facebook, you can also watch a live video from the studio. Click here to see it. Love Maya