Meny

Vad betyder Demeter?

Demetermärkningen står för biodynamisk och ekologisk odling, vilket innebär att produkten innehåller mint 90% biodynamiskt och minst 95% ekologiskt odlade råvaror. Redan på 1920-talet började man odla biodynamiskt, vilket innebär att man utgår från ett antroposofiskt synsätt. Inom odlingen bör man eftersträva att bli självförsörjande vad gäller kompost, gödsel och foder till djuren. Man strävar efter mångfald och vill frångå den specialisering som annars är vanlig inom jordbruket. Här kan du läsa mer.

Nyfiken på vad de olika märkningarna inom ekologisk och naturlig skönhet betyder? Scrolla ned i menyn till höger så kommer du till länkarna “Märkningar”.

English: Swedish Demeter – certification stands for organic and biodynamic farming and means that the product is 90 % biodynamic and 95 % organic.

Guide

Vad betyder CosmeBio?

Cosmebio är en fransk organisation som sedan 2003 granskar innehåll och produktionens påverkan på miljön. Produkterna får inte testas på djur och får inte innehålla syntetiska dofter och märkningen finns i två varianter:

BIO:

  1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller ha naturligt ursprung.
  2. Minst 95 % av de plantbaserade ingredienserna måste komma från ekologisk odling.
  3. 10 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
  4. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

ECO:

  1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller av naturligt ursprung.
  2. Minst 50 % av de plantbaserade ingredienserna ska vara ekologiska, eller kommer från ekologiska odlingar.
  3. Minst 5 % av innehållet ska komma från ekologiska odlingar.
  4. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

Här kan du läsa mer.

Vad betyder Vegan-märkningen?

1944 startade The Vegan Society i Storbritannien och de skapade ordet “vegan” som också är organisationens officiella märkning. För att få bära Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung, till exempel bivax eller lanolin (fett från fårull).

Vegan-märkningen garanterar att produkten finns med i Vegan Societys register. Inga ingredienser får testats på djur, och vid tillverkningsmiljön får inga animaliska råvaror ha behandlats. Här kan du läsa mer.

I USA finns organisationen The Vegan Awareness Foundation eller Vegan Action och de har också en märkning som innebär samma sak som den brittiska. Här kan du läsa mer om Vegan Action. I deras kriterier anges inget om naturliga eller ekologiska ingredienser, vilket betyder att en produkt som är Vegan-märkt alltså per automatik inte är 100% naturlig eller 100% ekologisk.