Kemiska solskydd – alltså solskydd som innehåller syntetiska kemikalier som skyddar mot solens strålar – är inte bara tveksamma eftersom de kan innehålla hormonstörande ämnen, – rekommenderas inte till barn under 3 år, enligt Sahlgrenska Akademien – de belastar också vår miljö.

korallrev

Korallreven förstörs. En studie visar att ämnet Oxybenzone (Benzophenone-3) stör unga koraller och ämnet anses vara så giftigt att korallerna dör. Här skriver Times om studien. Forskare vill inte att man ska sluta använda solskydd, men att man ska välja solskydd baserade på tex titandioxid eller zinkoxid som inte har samma skadliga effekt på korallreven.

En annan studie vid Universitetet i Tel Aviv pekar på samma sak. Där konstaterar man att Oxybenzone (Benzophenone-3) finns i över 3 500 solskyddsprodukter över hela värden. Ämnet är hormonstörande för korallreven och man talar om att ämnet utgör ett betydande marint miljöhot.

giftigt_solskydd

I Australien har man länge undersökt hur korallreven mår och i Stora Barriärrevet talar man om att 2 tredjedelar riskerar att dö, främst på grund av den globala uppvärmningen. Australiensarna har också tidigt lärt sig vikten av att smörja in sig mycket i solskydd, så man räknar med att över 6 ton solskyddskräm hamnar i deras vatten varje år.

På Hawaii har man föreslagit att solskydd med just Oxybenzone (Benzophenone-3) ska förbjudas för att rädda öarnas korallrev. Senatorn Will Espero menar att konsumenter behöver veta vilka miljöskadliga ämnen som finns i deras solskydd.

uv_filter

Solskydden hamnar i våra sjöar. 

I Sverige har Naturvårdsverket undersökt svenska vatten och hittat höga halter av kemiska och svårnedbrytbara UV-­filter i vatten. Vissa av dem har även hittats i slammet i våra vattenreningsverk och i bottensediment i våra badsjöar.

Enligt professor Magnus Breitholz vid Stockholms universitet finns det också stor risk att vattenlevande djur i våra svenska vatten skadas av de kemiska uv-skydden. Här kan ni läsa en intervju med honom. 

Och på samma avdelning på universitetet har man kommit fram till att industriella produkter som exempelvis husfärg som innehåller UV-­filter måsta klassas som miljöfarliga på grund av att de är giftiga för vattenlevande organis­mer och vissa växter. Samma UV-­filter i kosmetiska produkter behöver inga varningar … Här kan ni läsa om den intressanta utredningen.

 

Svensk forskning – den har några år på nacken – visar att de kemiska UV-filtren 4MBC (4-metylbensyliden-kamfer) och 3BC (3-bensylidenkamfer) gör fåglar könlösa. Dessa ämnen finns även i makeup och i hårvårdsprodukter. Sedan tidigare vet man att 4MBC och 3BC stör reproduktionen hos möss, men forskningen på fågelembryon visar att deras könsorgan förändras så mycket att det kan vara svårt att ens könsbestämma dem. Läs mer här.

 

På många ställen där man kan få simma delfiner, måste man först duscha, eftersom man inte vill utsätta delfinerna för kemikalierna i solskydd som många turister har smort in sig i. Bra tycker jag!

 

Även det naturliga ämnet zinkoxid som används i naturliga solskydd är skadlig för miljön menar Naturskyddsföreningen. Så vill man vara på den säkra sidan rekommenderar jag solskydd med titandioxid först och främst.

 

Läs mer: 

• Undvik solskydd med syntetiska kemikalier som misstänks vara hormonstörande.

• Några av mina naturliga solskyddsfavoriter.

 

English: Chemical sun screens can seriously harm the environment. Opt for natural ones instead, and the waters, and everything living in it will thank you.