Det är enkelt att göra dig själv en god gärning samtidigt som du hjälper andra – särskilt i helgen!

Den 28 maj är Menstrual Hygiene Day – en dag som vigs åt att uppmärksamma vikten av att utbilda och upplysa unga flickor i utvecklingsländer om just mens.
14463025_1289360947749051_5831467595101398977_n
I utvecklingsländer är det vanligt att man saknar kunskap och stöter på utmaningar grundade på kultur, normer, utbildning och geografi. Så mycket som 1 av 4 flickor känner inte till mens innan de själva får sin.

Många blir rädda och vet inte heller hur de ska hantera blödningarna. Det är inte ovanligt att flickor stannar hemma från skolan och jobbet på grund av det här.

Menskoppstillverkaren OrganiCup har tillsammans med den icke vinstdrivande organisationen WoMena därför skapat ett initiativ som vi på Naturligt Snygg vill stötta lite extra: för varje menskopp du köper hos oss i helgen, skänks en kopp till unga kvinnor i Uganda. Utöver det fina initiativet så jobbar WoMena dagligen med att utbilda unga kvinnor och introducera menskoppar i skolor och liknande.

Köp din OrganiCup Menskopp här i helgen – och hjälp andra kvinnor på samma gång >> 

Här kan du läsa mer om fördelarna med att använda menskopp >>