”An apple a day keeps the doctor away”.

Ja det ligger faktisk en hel del i det uttrycket.

Äpplen kan faktiskt till och med motverka åldrande på cellnivå. Förutom att de innehåller mycket C-vitamin, antioxidanter och vattenlösliga fibrer, så innehåller de en antioxidant som heter fisetin.

Just fisetin är en effektivt ”städare” i kroppen. En sak som är kopplat till åldrande är nämligen att kroppen blir sämre på att städa undan döda och sjuka celler.

Och det i sin tur kan bidra till låggradiga inflammationer i kroppen som ofta är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar.

Äpplen innehåller både lösliga och olösliga fibrer, som pektin.

Pektin har en förmåga att minska levers kolesteroltillverkling och dessutom så så bildar den en substans som fördröjer matsmältningen, vilket i sin tur balanserar blodsockret.