Allt började i Japan i slutet av 70-talet.

Myndigheterna upptäckte att en till synes fullt friska japaner plötsligt föll ned och dog.

Man började undersöka de ganska oklara omständigheterna till människors plötsliga död.

Det fanns en gemensamt nämnare, de hade tillbringat nästan all vaken tid på sina arbetsplatser!

I samma veva fick den plötsliga dödsorsaken ett namn, karoshi, död till följd av överarbete.

För många japaner, särskilt nyanställda, så var det en självklarhet att spendera nästan hela sin vakna tid på jobbet. Då pratar vi långa dagar… Från 8 på morgonen till midnatt.

Alltså en väldigt begränsad möjlighet till återhämtning.

Myndigheterna tog sitt ansvar och i början av 80-talet så inrättades sk terapiskogar, där människor fick tillgång till en kravlös och lugn återhämtning.

 Japanerna kallar det för Shinrin-Yoku som betyder skogsbad.

Fortfarande så bekostar staten speciella skogsbads-platser som fungerar som terapeutiska centrum.

Nu har forskningen på allvar kommit igång runt omkring skogs-badandet, och man kan konstatera att naturen har en läkande effekt på människans psyke.

Åsa Waak Skogsbad

Man ser att blodtrycket går ned, minskad ångest, mer kreativitet, bättre kognitiv förmåga och en stressreduktion.

En härlig biverkning är också att immunförsvaret får  sig en rejäl boost när vi är i skogen.

Allt detta har mätts och studerats noggrant genom mäta halter av stresshormon i saliv och urin, mätning av blodtryck, puls, hjärtfrekvens.

Tänk ändå sån tur vi har här i Sverige med allemansrätten.

Vår fantastiska tillgång av skog och mark som är tillgängligt för alla och helt gratis.

Hur skogs-badar man då?

Här handlar det om att helt prestationsfritt bara gå ut i skogen och ströva.

Lägga märke till detaljerna, dofterna, ljuden, utforska detaljerna och låta sig omslutas av lugnet.

Inga hörlurar i öronen och gärna ströva runt under tystnad.

Helande, lugnande och alldeles underbart!

Åsa Waak Skogsbad